Het programma Gezondheid Asielzoekers en Vluchtelingen richt zich op de kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Daartoe ontwikkelen en verspreiden we producten en kennis die bruikbaar zijn in de praktijk van gemeenten, preventie en zorg. Pharos adviseert en ondersteunt organisaties, professionals, vrijwilligers en beleidsmakers hierin. We vinden het van belang om vluchtelingen hierbij te betrekken. Zo zorgen wij dat zichtbaar is wat werkt en het verschil maakt waar het gaat om inclusie van asielzoekers en vluchtelingen in het stelsel.

Daarnaast zet Pharos haar expertise al jaren in voor de bestrijding van alle vormen van VGV en draagt zij zorg voor een goede medische en psychosociale zorg aan vrouwen die besneden zijn. Pharos bundelt en verspreidt relevante kennis, onder andere door training van de belangrijkste professionals in de keten en van leden van de risicogroepen. Het programma VGV wordt aangestuurd door een projectleider die onder het programma Gezondheid Asielzoekers en Vluchtelingen valt.

Als programmamanager van beide programma’s ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële resultaten van het programma en de daaronder ressorterende projecten. Je bent in staat om samen met je team, de visie van Pharos en de kansen die zich voordoen om te zetten in concrete projecten en resultaten. Je beschikt over een breed netwerk binnen de sector en treedt op als ambassadeur van de organisatie. Je werk sluit nauw aan bij de landelijke ontwikkelingen en actualiteiten.

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Het strategische beleid van de organisatie handen en voeten geven binnen het eigen programma.
 • Strategisch positioneren van de programma’s in de markt vanuit het maatschappelijke vraagstuk.
 • Een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het uitdragen van het beleid van Pharos, het jaarplan van het programma en je legt hierover verantwoording af in een jaarverslag.
 • Ontwikkelen van meerjarenplannen, vaak in samenwerking met andere partijen en het vinden van financiering daarvoor.
 • Sturing geven aan het programma op het financiële en bedrijfsmatige vlak.
 • Zorgen voor verbinding en uitwisseling intern en extern.
 • Aansturen en coachen van projectleiders en –medewerkers.
 • Daarnaast zul je zelf projecten aansturen als projectleider.

Je bent:

 • Innovatief en ondernemend.
 • In staat om duidelijke kaders te scheppen en te sturen op resultaten.
 • Verbindend en oplossingsgericht.
 • Communicatief sterk, vooral op het strategische vlak.

Je beschikt over:

 • Een academische opleiding en werkniveau op inhoudelijk relevant gebied.
 • Ervaring als projectleider van meerdere en/of complexe projecten en ervaring met onderzoek en ontwikkelen van interventies en good practices.
 • Ervaring met acquisitie.
 • Ervaring in het aansturen en coachen van (project)teams.
 • Kennis van de gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen.
 • Inzicht in wat goede (toegang tot) zorg voor deze groepen vraagt van professionals en begeleiders.
 • Inzicht in behoeften van gemeenten en hun uitdaging om de begeleiding, zorg en integratie van vluchtelingen goed te organiseren.
 • Een relevant netwerk.
 • Een medische achtergrond is een pré.

Vanwege de samenstelling van het team, gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een kandidaat met een migrantenachtergrond.

Pharos biedt:

Een interessante, flexibele werkomgeving, waar samen in een informele sfeer, hard gewerkt wordt aan een betere gezondheidszorg voor iedereen, met name voor die groepen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Een professionele omgeving met ruimte voor initiatief en ontplooiing en contacten op verschillende niveaus bij opdrachtgevers en samenwerkingspartners. De uitdaging ligt in het slaan van bruggen tussen kennis en praktijk.

Pharos volgt de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. De functie is ingedeeld in schaal 65 (max. € 5126, bij 36 uur per week). Daarnaast ontvang je een vaste eindejaarsuitkering.

De aanstelling is voor 32 uur en in ieder geval tot en met 31 december 2021.

Voor meer informatie

Kun je contact opnemen met Karin Klijnsma, programmamanager a.i. of Elize Smal, senior projectleider/adviseur van het programma, tel. 030-2349800. Je kunt ook een mail sturen naar sollicitatie@pharos.nl

Solliciteren

Kun je door vóór 5 juli 2018 een motivatie met CV te sturen naar Tanja Dahmen-Smit, Hoofd HR, sollicitatie@pharos.nl

Bron: Pharos.nl

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.