Werkzaamheden

Het onderzoek betreft de periode in het werk van Edward Schillebeeckx van na het Tweede Vaticaans concilie. Het moet de vraag beantwoorden hoe de theologische ontwikkelingen tijdens en na het concilie van invloed zijn geweest op visies op de politieke rol van de kerk. Daarbij gaat het zowel om een actualisering van Schillebeeckx’s ecclesiologie als om een bijdrage aan de hedendaagse politieke theologie. Als promovendus doet u dan ook systematisch onderzoek naar de politieke theologie en ecclesiologie van Edward Schillebeeckx. U maakt een analyse van de theologische ontwikkelingen tijdens en na het concilie aangaande de verhouding tussen de kerk en wereld. Vervolgens kunt u de studie naar Schillebeeckx’s eigen politieke theologie plaaten binnen het kader van deze theologisch-historische ontwikkelingen. Daarna kunt u zijn politieke theologie, in samenhang met zijn visie op de maatschappelijke rol van de kerk, actualiseren door zijn theologie in discussie te brengen met de hedendaagse politieke theologie.

Uw onderzoek zal een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van het tweede deel van de biografie van Schillebeeckx, die in 2022 zal verschijnen. Dat deel zal gaan over zijn leven en werk na het Tweede Vaticaans Concilie, in de context van de kerkelijke en theologische ontwikkelingen van 1965 tot 2009.

Werkomgeving

De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen telt rond honderdvijftig medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van filosofie, theologie en religiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek.
Het onderzoek vindt plaats in het kader van de bijzondere leeropdracht Edward Schillebeeckx aan de Radboud Universiteit. Die leeropdracht maakt onderdeel uit van de leerstoel Systematische theologie in nauwe samenwerking met het Center for Catholic Studies(CCS) dat deel uitmaakt van het facultaire onderzoeksinstituut.

Het onderwijsinstituut verzorgt voor ca. 600 studenten disciplinegerichte opleidingen. De verbinding van onderzoek en onderwijs geschiedt binnen de facultaire tien leerstoelen. Verantwoordelijkheid en verbondenheid zijn waarden die de cultuur van de faculteit bepalen, alsmede zorg voor en betrokkenheid bij de studenten.

Lees hier verder.

Bron: Radboud Universiteit

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.