Functie-omschrijving:

Als (Senior) adviseur kennisontwikkeling (met betrekking tot maatschappelijke spanningen en radicalisering) werk je aan de volgende opgaven:

  • kennisontwikkeling: praktijkkennis verbinden met actuele nationale en internationale (wetenschappelijke) inzichten, duiden en doorvertalen naar gerichte oplossingen/praktische instrumenten voor beleidsmakers, gemeenten, professionals en gemeenschappen;
  • versterken van de interne kennispositie van de betrokken beleidsafdeling en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit en stimuleren van kennisdeling met zowel de binnenwereld als de buitenwereld (gemeenten, departementen  en andere relevante partijen op het terrein van sociale stabiliteit en het vergroten van weerbaarheid;
  • borging van kennis en expertise bij lokale partners (bestuur, instellingen, maatschappelijk middenveld) op de genoemde onderwerpen;
  • vergroten kennisbasis onder professionals door gerichte kennisontwikkeling en –overdracht;
  • vraaggerichte ondersteuning aan gemeenten bij de aanpak van radicalisering en bij de preventie en aanpak van maatschappelijke, interetnische of interreligieuze spanningen in de vorm van advies, gerichte oplossingen en bruikbare instrumenten;
  • in voorkomende situaties, snel en flexibel interveniëren op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en acuut aandienende vraagstukken.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden zal voor deze functie liggen op de ontwikkeling van kennis en innovatieve kennisproducten op het terrein van maatschappelijke spanningen en radicalisering met als doel de weerbaarheid van gemeenschappen, gemeenten en professionals te vergroten. Van de adviseur wordt wel verwacht dat hij/zij flexibel inzetbaar is binnen de breedte van alle genoemde werkzaamheden.

Lees hier verder.

Bron: Werkenvoornederland.nl

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.