Stichting​ ​​NEWConnective ​(NC)​ ​is​ ​opgericht​ ​op​ ​initiatief​ ​van​ ​de​ ​Faculteit​ ​der​ ​Godgeleerdheid van​ ​de​ ​Vrije​ ​Universiteit​ ​Amsterdam​ ​en​ ​de​ ​Protestantse​ ​Kerk​ ​Amsterdam​ ​en​ ​mede gefinancierd​ ​door​ ​de​ ​VUvereniging.​ ​Het​ ​doel​ ​van​ ​NC​ ​is​ ​om​ ​studenten​ ​in​ ​Amsterdam levensbeschouwelijk​ ​uit​ ​te​ ​dagen​ ​en​ ​te​ ​ondersteunen​ ​bij​ ​zingevingsvragen.​ ​De​ ​stichting​ ​is een​ ​breed​ ​georiënteerde,​ ​dynamische​ ​netwerkorganisatie,​ ​die​ ​gericht​ ​is​ ​op​ ​persoonlijke ontwikkeling,​ ​ontmoetingen​ ​en​ ​counseling.​ ​Alle​ ​studenten​ ​in​ ​Amsterdam,​ ​ongeacht levensbeschouwelijke​ ​achtergrond,​ ​vormen​ ​de​ ​doelgroep.​ ​Vanuit​ ​de​ ​stichting​ ​worden studenten​ ​persoonlijk​ ​begeleid​ ​en​ ​worden​ ​bijeenkomsten​ ​en​ ​activiteiten​ ​georganiseerd​ ​met het​ ​oog​ ​op​ ​het​ ​ondersteunen​ ​van​ ​studenten​ ​bij​ ​het​ ​beter​ ​leren​ ​stellen​ ​en​ ​verstaan​ ​van​ ​hun eigen​ ​levensvragen.​ ​De​ ​stichting​ ​bouwt​ ​aan​ ​een​ ​netwerk​ ​onder​ ​studenten,​ ​organisaties, levensbeschouwelijke​ ​groeperingen,​ ​kunstenaars​ ​en​ ​studenteninitiatieven.​ ​Het​ ​team​ ​bestaat momenteel​ ​uit​ ​drie​ ​medewerkers;​ ​een​ ​programmamaker,​ ​een​ ​studentenpastor​ ​en​ ​een PR-assistent.​ ​Het​ ​komend​ ​jaar​ ​beoogt​ ​NC​ ​haar​ ​netwerk​ ​uit​ ​te​ ​breiden​ ​naar​ ​o.a.​ ​de​ ​UvA​ ​en HvA.

Functie-inhoud
NEWConnective​ ​is​ ​op​ ​zoek​ ​naar​ ​een​ ​tweede​ ​programmamaker.​ ​De​ ​programmamaker organiseert​ ​in​ ​directe​ ​samenwerking​ ​met​ ​het​ ​team​ ​projectmatige​ ​en​ ​kortlopende levensbeschouwelijke,​ ​culturele,​ ​of​ ​maatschappijkritische​ ​activiteiten​ ​zoals bezinningsmomenten,​ ​reizen​ ​en,​ ​ontmoetingen​ ​voor​ ​studenten​ ​in​ ​Amsterdam.​ ​Hierbij​ ​wordt waar​ ​mogelijk​ ​samengewerkt​ ​met​ ​studenten(verenigingen),​ ​faculteiten,​ ​wijkkerken, moskeeën,​ ​en​ ​andere​ ​zingevingscentra.​ ​Daarnaast​ ​organiseert​ ​en​ ​beheert​ ​de programmamaker​ ​de​ ​inrichting​ ​van​ ​de​ ​stilteruimte​ ​op​ ​de​ ​VU;​ ​en​ ​denkt​ ​op​ ​beleidsniveau​ ​mee in​ ​teambijeenkomsten.

Functie-eisen

  • Beschikt​ ​over​ ​WO​ ​werk-​ ​en​ ​denkniveau,​ ​bij​ ​voorkeur​ ​met​ ​een​ ​achtergrond​ ​in​ ​mens- of​ ​geesteswetenschappen;
  • Kan​ ​creatief​ ​programma’s​ ​voor​ ​activiteiten​ ​ontwikkelen,​ ​plannen​ ​en​ ​uitvoeren;
  • Is​ ​op​ ​de​ ​hoogte​ ​van​ ​thema’s​ ​die​ ​spelen​ ​in​ ​de​ ​maatschappij,​ ​specifiek​ ​wat​ ​betreft studenten;
  • Heeft​ ​goede​ ​sociale​ ​en​ ​communicatieve​ ​vaardigheden,​ ​o.a.​ ​netwerken​ ​en onderhandelen;
  • Is​ ​flexibel​ ​en​ ​in​ ​staat​ ​om​ ​gestructureerd​ ​te​ ​werken;
  • Kan​ ​zelfstandigheid​ ​combineren​ ​met​ ​het​ ​werken​ ​in​ ​een​ ​hecht​ ​interdisciplinair teamverband;
  • Beschikt​ ​over​ ​een​ ​netwerk​ ​in/​ ​heeft​ ​gemakkelijk​ ​toegang​ ​tot​ ​de​ ​studentenwereld;
  • Heeft​ ​in​ ​ieder​ ​geval​ ​een​ ​uitstekende​ ​beheersing​ ​van​ ​Nederlands​ ​en​ ​Engels,​ ​zowel schriftelijk​ ​als​ ​mondeling;
  • Bij​ ​voorkeur​ ​woonachtig​ ​in​ ​(regio)​ ​Amsterdam.

Bijzonderheden

De​ ​arbeidsovereenkomst​ ​wordt​ ​in​ ​eerste​ ​instantie​ ​aangegaan​ ​voor​ ​een​ ​periode​ ​van​ ​een​ ​jaar met​ ​uitzicht​ ​op​ ​verlenging​ ​indien​ ​het​ ​project​ ​een​ ​doorstart​ ​vindt.​ ​Beoogde​ ​ingangsdatum​ ​van de​ ​functie​ ​is​ ​1​ ​oktober​ ​2017.
Vanwege​ ​het​ ​beoogde​ ​open,​ ​brede​ ​en​ ​diverse​ ​karakter​ ​van​ ​NEWConnective​ ​en​ ​de​ ​huidige samenstelling​ ​van​ ​het​ ​team,​ ​heeft​ ​bij​ ​gelijke​ ​geschiktheid​ ​een​ ​kandidaat​ ​met​ ​een humanistische,​ ​boeddhistische,​ ​joodse​ ​of​ ​hindoeïstische​ ​achtergrond​ ​de​ ​voorkeur.​ ​Tevens heeft​ ​een​ ​mannelijke​ ​kandidaat​ ​de​ ​voorkeur​ ​gezien​ ​de​ ​huidige​ ​teamleden​ ​alle​ ​drie​ ​vrouwen zijn.

Salaris
Het​ ​salaris​ ​bedraagt​ ​afhankelijk​ ​van​ ​opleiding​ ​en​ ​ervaring​ ​minimaal​ ​€​ ​2501,-​ ​en​ ​maximaal​ ​€ 3947,-​ ​bruto​ ​per​ ​maand​ ​bij​ ​een​ ​voltijds​ ​dienstverband.

Over​ ​de​ ​initiatiefnemers
De​ ​Faculteit​ ​der​ ​Godgeleerdheid​ ​is​ ​een​ ​open,​ ​dynamische,​ ​oecumenische​ ​faculteit​ ​waar mensen​ ​met​ ​verschillende​ ​religieuze​ ​of​ ​seculiere​ ​levensovertuiging​ ​zich​ ​in​ ​onderlinge dialoog​ ​wijden​ ​aan​ ​hoogstaand​ ​wetenschappelijk​ ​onderwijs​ ​en​ ​onderzoek​ ​en​ ​relevante maatschappelijke​ ​dienstverlening.​ ​Naast​ ​een​ ​bachelor​ ​Theologie,​ ​die​ ​samen​ ​met​ ​de Protestantse​ ​Theologische​ ​Universiteit​ ​wordt​ ​verzorgd,​ ​en​ ​een​ ​bachelor​ ​Religie​ ​& levensbeschouwing​ ​zijn​ ​er​ ​een-​ ​,​ ​twee-​ ​en​ ​driejarige​ ​masteropleidingen.​ ​Vanuit​ ​een levendige​ ​Graduate​ ​School​ ​of​ ​Theology​ ​and​ ​Religious​ ​Studies​ ​vindt​ ​de​ ​begeleiding​ ​van​ ​bijna 200​ ​promovendi​ ​plaats.​ ​De​ ​faculteit​ ​is​ ​sterk​ ​internationaal​ ​georiënteerd.
De​ ​Protestantse​ ​Kerk​ ​Amsterdam​ ​wil​ ​een​ ​inspirerende​ ​en​ ​wervende​ ​kerk​ ​zijn​ ​voor​ ​haar leden​ ​en​ ​voor​ ​anderen​ ​die​ ​op​ ​haar​ ​weg​ ​komen​ ​of​ ​naar​ ​wie​ ​zij​ ​bewust​ ​op​ ​zoek​ ​is.​ ​Onze roeping:​ ​Gods​ ​liefde​ ​gestalte​ ​geven​ ​in​ ​de​ ​stad.​ ​U​ ​vindt​ ​de​ ​kerk​ ​in​ ​de​ ​hele​ ​stad:​ ​in​ ​Noord, Zuid,​ ​Oost,​ ​West​ ​en​ ​Centrum.​ ​Tussen​ ​de​ ​kantoren​ ​van​ ​de​ ​Zuidas,​ ​op​ ​IJburg,​ ​in​ ​Oud​ ​West, aan​ ​de​ ​Nieuwendammerdijk​ ​in​ ​Noord​ ​en​ ​op​ ​nog​ ​veel​ ​meer​ ​plaatsen​ ​in​ ​de​ ​stad.

VUvereniging​ ​staat​ ​aan​ ​de​ ​grondslag​ ​van​ ​de​ ​oprichting​ ​van​ ​de​ ​VU​ ​Universiteit​ ​en​ ​is​ ​de verbinder​ ​van​ ​Stichting​ ​VU​ ​en​ ​Stichting​ ​VUmc.​ ​Het​ ​is​ ​een​ ​maatschappelijk​ ​netwerk​ ​van mensen​ ​die​ ​zich​ ​verbonden​ ​en​ ​betrokken​ ​voelen​ ​bij​ ​de​ ​bijzondere​ ​identiteit​ ​van​ ​de​ ​VU​ ​en VUmc.​ ​Voortbouwend​ ​op​ ​haar​ ​christelijke​ ​oorsprong​ ​wil​ ​VUvereniging​ ​bijdragen​ ​aan​ ​een betere​ ​wereld,​ ​een​ ​wereld​ ​waarin​ ​rechtvaardigheid,​ ​medemenselijkheid​ ​en verantwoordelijkheid​ ​voor​ ​elkaar​ ​en​ ​voor​ ​de​ ​wereld​ ​centraal​ ​staan.

Zij​ ​onderkent​ ​en​ ​waardeert​ ​de​ ​rol​ ​die​ ​levensbeschouwing​ ​en​ ​zingeving​ ​hierbij​ ​spelen.​ ​Zij stimuleert​ ​de​ ​Stichting​ ​VU​ ​en​ ​de​ ​Stichting​ ​VUmc​ ​om​ ​zich​ ​bij​ ​de​ ​inrichting​ ​van​ ​onderwijs, onderzoek​ ​en​ ​zorg​ ​hierdoor​ ​te​ ​laten​ ​inspireren.

Informatie

Voor​ ​meer​ ​informatie​ ​kunt​ ​u​ ​contact​ ​opnemen​ ​met: Nora​ ​Asrami​ ​-​ ​Programmamaker​ ​NEWConnective Tel.:​ ​06-40​ ​211​ ​340 E-mail:​ ​nora@newconnective.nl. Meer​ ​informatie​ ​over​ ​NEWConnective​ ​is​ ​te​ ​vinden​ ​op​ ​​www.newconnective.nl.

Sollicitatie

Schriftelijke​ ​sollicitaties​ ​voorzien​ ​van​ ​curriculum​ ​vitae​ ​en​ ​motivatiebrief​ ​kunt​ ​u​ ​onder vermelding​ ​van​ ​‘vacature​ ​programmamaker’​ ​in​ ​de​ ​e-mail​ ​header​ ​voor​ ​15​ ​september​​ ​​richten aan:
Nora​ ​Asrami​ ​-​ ​Programmamaker​ ​NEWConnective nora@newconnective.nl
De​ ​sollicitatiegesprekken​ ​zullen​ ​zo​ ​spoedig​ ​mogelijk​ ​daarna​ ​plaatsvinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bron: New Connective

Advertentie

Dominicanenklooster Huissen