Werkzaamheden

De Specialist Wetenschappelijke Informatie verzorgt, op basis van een collectievormingsprofiel, de aanschaf en de ontsluiting van publicaties uit Marokko, Noord-Afrika en Midden-Oosten voor de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).  Hiervoor ontwikkelt hij/zij een netwerk in de regio van o.m. bibliotheken, boekhandels en uitgeverijen waarvan dit materiaal wordt betrokken. Hij/zij is bereid een aantal keer per jaar in de regio te reizen.

Taken:

 • Het verzorgen van de aanschaf en de ontsluiting van publicaties uit Marokko, Noord-Afrika en Midden-Oosten voor de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) op basis van een collectievormingsprofiel;
 • Het coördineren van de werkzaamheden en de dienstverlening in de bibliotheek van het NIMAR;
 • Het onderhouden van nauwe contacten met de UBL, waaronder het afstemmen van de collectie aanschaf en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen in de regio wat betreft publicaties;
 • Het onderhouden van contacten met en het ondersteunen van studenten, docenten en onderzoekers bij het NIMAR met betrekking tot hun behoefte aan wetenschappelijke literatuur;
 • Het ontsluiten van vakliteratuur en valoriseren van opgebouwde expertise door het verzorgen van lezingen en/of gastcolleges.

Uw profiel

U bent een specialist die in staat is is om een uitstekende en diepe collectie op te bouwen en te ontsluiten binnen de kaders die zijn afgesproken. Om dit te kunnen realiseren bent u netwerkvaardig, communicatief sterk en resultaatgericht. U neemt initiatief en u kunt zelfstandig opereren maar u heeft ook de capaciteiten om op collegiale wijze de werkzaamheden te coördineren en uw collega, indien nodig, te coachen.

U beschikt over:

 • Een afgeronde bibliotheek-, informatie- en/of media-opleiding op tenminste HBO-niveau. Daarnaast heeft u bij voorkeur een afgeronde universitaire opleiding in de geestes- of sociale wetenschappen of aantoonbare affiniteit met deze disciplines;
 • Uitstekende beheersing van de Arabische (modern standaard Arabisch), Marokkaanse en Franse taal en goede beheersing van de Engelse en/of Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van de Berbertalen is een pré;
 • Werkervaring in bibliotheek- en informatiesector in het bijzonder op het gebied van collectie-ontwikkeling en het toekennen van metadata in gangbare formaten (Marc21) en systemen (Aleph, ALMA, Worldcat);
 • Kennis van en ervaring met het translitereren van het Arabisch is een pré;
 • Kennis van en inzicht in (ontwikkelingen op het terrein van) bibliotheken, uitgeverijen en boekhandels  ter  verwerving en ontsluiting van informatiemateriaal;
 • Bereidheid om in Marokko en elders in Noord-Afrika en Midden-Oosten te reizen waardoor de Leidse collecties worden uitgebreid met publicaties vanuit dit gebied, binnen het kader dat door UBL wordt bepaald;
 • Een bestaand netwerk in Noord-Afrika en Midden-Oosten op het vlak van bibliotheken, uitgeverijen en boekhandelaren en/of is in staat dit op te zetten en uit te breiden;
 • Uitstekende communicatieve – en netwerkvaardigheden, die o.a. in staat stellen goed contact te onderhouden met specialisten bij UBL en hen optimaal te informeren;
 • Uitstekende computervaardigheden en kennis van digitale informatiesystemen en collecties.

Beschrijving organisatie

Het Nederlands Instituut in Marokko is een instituut van de Universiteit Leiden met een landelijke taakstelling. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken en werkt nauw samen met de Nederlandse ambassade in Marokko. Het NIMAR biedt onder verantwoordelijkheid van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden BA- en MA-onderwijs over de taal, cultuur, godsdienst en samenleving van Marokko, Noord-Afrika en de regio. Het zal verder hoogwaardig onderwijs organiseren dat bijdraagt aan de intellectuele vorming van islamitisch kader in Nederland, van Marokkaans-Nederlandse jongeren en van professionals uit Nederland en de Arabische wereld en Afrika. Het NIMAR faciliteert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek en maakt deze kennis toegankelijk voor de Nederlandse maatschappij.

Het NIMAR heeft ook een bibliothecaire functie en draagt bij aan de nationale collectievorming over Marokko en de Arabische wereld. Naast de leeszaal ter plekke komen deze collecties beschikbaar bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. De UBL is een internationaal toonaangevende wetenschappelijke bibliotheek met collecties van wereldformaat  en met geavanceerde diensten voor onderwijs en onderzoek. De UBL verzorgt de wetenschappelijke informatievoorziening als trusted partner in kennis voor onderzoekers, docenten en studenten. Wij creëren betrouwbare, duurzame en innovatieve diensten in samenwerking met andere vooraanstaande partijen in binnen- en buitenland. Wij staan wereldwijd bekend om onze bijzondere collecties, die naast hun rol voor onderwijs en onderzoek ook een belangrijke maatschappelijke en culturele functie hebben.

De staf van het NIMAR bestaat uit circa tien medewerkers en wordt geleid door de Directeur van het NIMAR.

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren behoort een verlenging tot de mogelijkheden. Het maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal 26.331 MAD en maximaal 39.497 MAD bruto op basis van een volledige werkweek van 37 uur bij een fulltime aanstelling (schaal 8 Rrlok).

Het gaat hier niet om een uitzending als expat, maar om een lokale functie met daarbij behorende salaris- en arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse Ambassade in Marokko.

Op de arbeidsovereenkomst is – onder meer – de Rechtspositie Lokale Medewerkers (Rrlok) vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken alsmede de daarop betrekking hebbende postuitwerking (Puw) van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat de salarissen aangepast zijn aan de lokale omstandigheden.

Meer Informatie

Voor meer informatie over het NIMAR en de procedure kunt u contact opnemen met
instituutsmanager Sarah Michiel, e-mail: s.michiel@hum.leidenuniv.nl.

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met drs Tijmen Baarda, vakreferent Midden Oosten & Islamitische wereld, e-mail: t.c.baarda@library.leidenuniv.nl

Informatie over de arbeidsvoorwaarden (Rrlok) vindt u hier.

Solliciteren

Sollicitaties kunnen, onder vermelding van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv, voor 4 juni 2018 per e-mail worden gericht aan vacaturesnimar@hum.leidenuniv.nl

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.