ORBIT heeft ervaring en expertise in het uitbouwen van initiatieven die de interlevensbeschouwelijke ontmoeting, kennismaking en samenwerking bevorderen. ORBIT wil die werking versterken in de Vlaamse centrumsteden.

Wat vragen wij van jou?

 • Je kunt je akkoord verklaren met de missie, waarden en doelstellingen van ORBIT vzw.
 • Je hebt een kennis van zaken over en interesse in de levensbeschouwelijke diversiteit.
 • Je wil lokale initiatieven begeleiden, in direct contact met de actoren en door ter plaatse op bezoek te gaan.
 • Je beschikt over vaardigheden en/of ervaring voor constructief overleg met een gemeentelijke (of andere) administratie en vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke groepen.
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden.

Wat zijn je taken?

 • Je inspireert, documenteert, ondersteunt en begeleidt kleinschalige interreligieuze en interlevensbeschouwelijke initiatieven waarbij het bevorderen van samenwerking centraal staat. Je begeleidt bestaande dialooginitiatieven en start er nieuwe op in centrumsteden of gemeenten.
 • Je hanteert het Profundo-concept om een breed publiek en scholieren in contact te brengen met de levensbeschouwelijke/religieuze diversiteit in hun stad, door muziek, ontmoeting, dialoog, bezoeken aan gebedshuizen en vergaderplaatsen, vormingssessies, ronde tafels, thematentoonstellingen en theater.
 • Je bevordert wederzijdse ontmoetingen en de uitbouw van banden met en tussen diverse religieuze en levensbeschouwelijke groepen.
 • Je werkt mee aan concepten van stedelijk beleid inzake (inter)levensbeschouwelijke kwesties.
 • Je werkt mee aan het ORBIT-project om kerken en andere religieuze gebouwen en/of infrastructuur te (her)bestemmen in een project om interlevensbeschouwelijke competenties van de burgers, het onderwijs en het verenigingsleven te versterken.
 • Je werkt mee aan het ORBIT-project ‘Iedereen Feest! dat religieuze en levensbeschouwelijke feesten bekend maakt en de ontmoeting met de feestvierders bevordert.

Wat hebben wij u te bieden?

 • Een verloning naar loonschaal B1B Paritair Comité 329
 • Een vergoeding woon-werkverkeer en 13de maand/eindejaarspremie
 • Een halftijdse tewerkstelling van bepaalde duur tot 31 december 2020 met onmiddellijke indiensttreding
 • Er gelden glijdende werkuren en er is een compensatie voor avond – en weekendwerk
 • Een ORBIT team dat thuis is in de wereld van diversiteit & migratie.

ORBIT vzw maakt werk van een diversiteitsbeleid.

Geïnteresseerd of meer info? johan@orbitvzw.be of 02 502 11 28

Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae tot ten laatste 14/01/2018 naar:
ORBIT vzw Vacature – Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel of langs e-mail: johan@orbitvzw.be
ORBIT vzw is erkend als sociaal-culturele beweging door de Vlaamse Overheid.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

U kunt ons bereiken via de onderstaande links. Mocht u zelf willen publiceren op Nieuw Wij, stuur dan uw bericht per mail op, of maak …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.