Ook activiteiten op andere momenten, binnen en buiten het kerkgebouw, vinden wij belangrijk. Zin in Baarn, platform voor zingeving en spiritualiteit, in 2017 gestart door de Paaskerk, zoekt de mensen juist op, op plekken buiten de kerk. De pionier die wij zoeken, zal daarbij ook een belangrijke rol gaan spelen. De Paaskerk wil, ook in de toekomst, een vitale geloofsgemeenschap zijn, met oog voor het veranderingsproces waarin kerk en samenleving zich bevinden.

Naast de huidige predikant (0,7 fte) zoeken wij: een Predikant voor 0,4 fte (in vaste dienst) een Pionier voor 0,2 fte (aanstelling voor 1 jaar, met mogelijkheid van verlenging tot 3 jaar)

Wij bieden:

 • een actieve kerkelijke gemeenschap, met tal van vrijwilligers op het gebied van de kerkelijke vieringen (musici, zangers, cantorij), Pastoraat, Diaconaat, Jeugd en jongeren, Vorming en toerusting, Organisatie en beleid;
 • een cantor, onder wiens bezielende leiding zang en muziek een belangrijk deel uitmaken van de vieringen;
 • goede praktische samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen in Baarn, binnen PKN, RvK Baarn, en in de contacten met de diverse pastores;
 • veel ruimte om nieuwe wegen in te slaan, om vormen te zoeken voor geloven en vieren, die de mensen van nu inspireren;
 • geen pastorie, maar wel een werk- en ontvangstruimte in de kerk.

Wij zoeken:

Een predikant die

 • de kunst van het verbinden verstaat: geloof met de praktijk van het leven; mensen met hun bronnen en met elkaar; vrijwilligers met professionals zoals collega pastor(es), cantor en anderen;
 • een herder en leraar kan en wil zijn, pastoraal, inspirerend, betrouwbaar en communicatief;
 • hart heeft voor liturgie en gevoel voor taal;
 • ook creatief en innovatief kan meedenken over kerk-zijn in deze tijd;
 • actief meewerkt aan ons veranderingsproces, samen met de huidige predikant en de nieuw te benoemen pionier.

Wij zoeken:

Een pionier (theoloog, HBO, WO) die

 • affiniteit heeft met pionierswerk: herbezinning op kerk-zijn, nieuwe antwoorden zoeken, een ander, aanvullend en vernieuwend aanbod ontwikkelen, voor mensen binnen en buiten de kerk die zoeken naar zingeving;
 • ervaring heeft in het ontwikkelen van dergelijke verbindende spirituele activiteiten;
 • de kennis en de kunde heeft om op een creatieve en positieve manier publiciteit te genereren;
 • samen met de huidige en de nieuw te benoemen predikant vorm geeft aan ons veranderingsproces.

Combinatie mogelijk:

Beide functies, predikant 0,4 fte en pionier 0,2 fte, kunnen ook door één persoon worden vervuld.

Meer informatie:

Op de website van de Paaskerk, www.paaskerk.nl, vindt u een uitgebreide profielschets van beide functies, alsmede meer informatie over de Paaskerk. Zie ook www.zininbaarn.nl. U kunt ook meer informatie inwinnen bij de voorzitter van de beroepingscommissie, mw. Deanne Lassche, tel. 035 – 6668103; e-mail deannelassche@planet.nl, of bij het secretariaat van de commissie: beroepingscommissie@paaskerk.nl. Daar kunt u ook een online informatiepakket aanvragen.

Sollicitatie:

U wordt van harte uitgenodigd uw sollicitatie met CV te mailen naar: beroepingscommissie@paaskerk.nl. Reageren kan tot 1 november a.s.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.