PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Gender, Vrede en Veiligheid vormt binnen de interventiestrategieën een cross-cutting thematische prioriteit. Het team Gender, Vrede en Veiligheid adviseert en ondersteunt de organisatie op het gebied van gender in conflicttransformatie en vredesopbouw, zowel op programmaniveau als op institutioneel niveau. Gender, Vrede en Veiligheid wordt op twee manieren geïmplementeerd in het beleid en de programma’s van PAX. Ten eerste, door een gender-sensitieve benadering toe te passen in al onze programmaring en beleid om rechtvaardigheid, inclusiviteit en duurzaamheid te vergroten. Ten tweede, aanvullend op het toepassen van gender sensitieve methoden, heeft het team als doel om programma’s te ontwikkelen waarbij gendernormen ter discussie worden gesteld en er wordt gestreefd naar werkelijk inclusieve, empowering vredes- en veiligheidsprocessen.

PAX neemt ook deel aan (inter)nationale beleidsnetwerken en coalities op het gebied van Gender, Vrede, Veiligheid. Zo zijn wij ondertekenaar van het derde Dutch National Action Plan, wat door de Nederlandse overheid ontwikkeld werd in samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

Voor het team Gender, Vrede en Veiligheid zoeken we per direct een enthousiaste Programmamedewerker Gender, Vrede en Veiligheid

De programmamedewerker draagt, in samenwerking met het team, actief bij aan het lerend vermogen van de organisatie dat gericht is op het verbeteren van interventies, het vernieuwen van de strategie en het ontwikkelen van visie op het gebied van gender, vrede en veiligheid in zowel programmaformulering als uitvoering. Dit gebeurt op basis van interne praktijkervaring, bestaande kennis en extern verworven kennis en netwerken. Het team werkt optimaal samen met andere teams en draagt bij aan de coherentie en innovatie van het beleid van de organisatie.

Het huidige team bestaat uit een programmaleider en één programmamedewerker Gender, Vrede en Veiligheid in Utrecht. De programmamedewerker Gender, Vrede en Veiligheid ondersteunt en werkt in nauwe afstemming met het team, waarbij de programmaleider Gender, Vrede en Veiligheid, eindverantwoordelijk is. De concrete verantwoordelijkheden en taken worden in afstemming met de programmaleider Gender, Vrede en Veiligheid vast gesteld, maar bestaan onder andere uit:

Verantwoordelijkheden en taken

Programmaondersteuning

 • Onder leiding van de programmaleider identificeren en intensief begeleiden van themaprogramma’s, campagnes, thematisch onderzoek en partnerorganisaties en medeverantwoordelijk voor fondsenwerving met betrekking tot gender in samenwerking met andere teams.
 • Opbouwen van thematische kennis en deskundigheid op het thema Gender, Vrede en Veiligheid, in samenwerking met zowel PAX collega’s als ook partners in (post-)conflict gebieden.
 • Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling en het beheer van thema-specifieke partnernetwerken in samenwerking met de desbetreffende programmaleiders.
 • Deelname aan en ondersteuning bij themabijeenkomsten en maatschappelijke discussies
  Bijdragen, in overleg met de programmaleider, aan de ontwikkeling en uitvoering van politieke lobby in Nederland met betrekking tot gender, vrede en veiligheid.
 • Verlenen van administratieve en organisatorische ondersteuning aan de programmaleider bij het beheer van programma’s, zoals inhoudelijke en financiële monitoring van lopende programma’s.
 • Ondersteunen en adviseren van gender-initiatieven uitgevoerd binnen de verschillende programma’s en leveren van een bijdrage aan themaplannen en rapportages.
 • Waar mogelijk en indien nodig vertegenwoordigen van de programmaleider bij afwezigheid.

Beleidsontwikkeling en –voering en kennisontwikkeling.

 • Bijdragen aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het beleid van PAX op het thema gender, vrede en veiligheid op programmatisch en institutioneel niveau.
 • Bijdragen aan kennisontwikkeling op het gebied van gender en vredesopbouw (o.a. gender sensitieve conflict analyse, gender integratie in vredesopbouw, gender en conflict), het initiëren en stimuleren van institutioneel leren en het inspireren van collega’s met nieuwe inzichten en ervaringen uit de praktijk.
 • In samenwerking met het team bijdragen aan de voorbereiding van de politieke positionering over actuele overkoepelende strategische kwesties betreffende gender, vrede en veiligheid.
 • Bijdragen aan de optimalisatie van gender-sensitieve instrumenten op institutioneel niveau (o.a. planning, monitoring en evaluatie systeem).

Wie zoeken wij

Een doortastende collega die soepel kan samenwerken met een breed scala aan mensen, die omgevingsbewust en flexibel is, resultaatgericht werkt (ook onder druk), vaardig is in netwerken, discussies niet uit de weg gaat en mensen op basis van inhoud met zich mee krijgt. Een teamspeler met een gezonde dosis zelfstandigheid, die goed kan plannen en organiseren, een proactieve houding heeft, zich makkelijk kennis en vaardigheden eigen maakt, vernieuwend denkt en strategisch vaardig is.

Wat vragen wij

 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met een master op het gebied van Internationale Betrekkingen, Politieke Wetenschappen, Conflict Studies, Gender studies, of aantoonbare vergelijkbare expertise.
 • 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol (analyse, beleidsontwikkeling, implementatie, advisering, ondersteuning, evaluatie, capaciteitsopbouw) (vereist).
 • Kennis van en ervaring met het thema gender in conflicttransformatie en vredesopbouw (vereist).
 • Ervaring met politieke lobby en maatschappelijk debat, bij voorkeur op het thema gender in conflicttransformatie en vredesopbouw.
 • Kennis van en ervaring met gender-sensitieve projectmanagement (incl. planning, monitoring en evaluatie instrumenten).
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Kennis van een derde taal (bijv. Spaans, Frans, Arabisch) is een pre.
 • Bereidheid om, indien nodig, te reizen (incidenteel naar (post-)conflict gebieden).
 • Affiniteit met vredeswerk en de missie en identiteit van PAX.

Wat bieden wij

 • Een interessante functie in een dynamische, informele, internationaal gerichte werkomgeving
  Standplaats Utrecht.
 • Aanstelling per zo spoedig mogelijk, voor een jaar.
 • Aanstelling voor 28,8 uur per week (0,8 fte).
 • Salarisschaal 9 volgens de Arbeidsvoorwaarden PKN (afhankelijk van ervaring) €2.397 – €3.483 bruto (bij een fulltime dienstverband van 36 uur).
 • 8.3% eindejaarsuitkering.
 • Volledige vergoeding reiskosten woon-werk.

Procedure en informatie

Voor meer informatie over PAX: www.paxvoorvrede.nl

Voor nadere informatie over de functie kan je terecht bij Anouk Strijd (programmamedewerker Gender, Vrede en Veiligheid) via strijd@paxforpeace.nl.

Jouw sollicitatie t.a.v. Anouk Strijd ontvangen we graag uiterlijk woensdag 13 juni 2018 uitsluitend via het formulier op de vacaturepagina van onze website.

Bron: Paxvoorvrede.nl

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.