De huidige veranderingen in de beleving van kerk-zijn vragen om een antwoord in de vorm van een aanvullend en vernieuwend aanbod op gemeentelijk niveau. Met het opzetten van zogenaamde vernieuwingsplekken willen de Remonstranten vernieuwing ruimte geven.

De Vernieuwingspredikant is werkzaam in de gemeente maar rapporteert aan de centrale organisatie. De Vernieuwingspredikant is lid van de kerkenraad van de gemeente.

Theologisch rapporteert de Vernieuwingspredikant aan de hoogleraar van het Remonstrants Seminarie. Ten aanzien van de ondernemerschap aspecten van de functie vindt regelmatig uitwisseling van ideeën plaats met de Raad van Advies, bestaande uit personen die ervaring hebben met het ondernemerschap.

Contourenschets Vernieuwingsplek Utrecht

Doelgroep is niet alleen de door de bureau Motivaction genoemde groep 40+, hoog opgeleid en vrouw, maar ook de naar verhouding grote groep 30+ binnen de gemeente (ca. 50 personen).

Een vernieuwingsplek moet ruimte bieden voor nieuw elan en primair gericht zijn op de doelgroep 30 – 45 jaar, maar ook voor oudere doelgroepen aantrekkelijk zijn. Wat betreft activiteiten valt te denken aan een aanbod van bijvoorbeeld mini-seminars, retraites en culturele en spirituele bijeenkomsten. De activiteiten maken deel uit van een nieuw, doordeweeks programma dat aansluit bij en samenwerkt met al bestaande lokale initiatieven en waar we graag de beoogde vernieuwingspredikant de ruimte geven zijn of haar ideeën uit te werken in afstemming met de programma commissie van de RGU en de andere predikanten.

De nieuw te beroepen predikant gaat zich primair richten op de vernieuwingsplek maar zal daarnaast ook nauw contact onderhouden met zijn collega predikanten en Kerkenraad RGU om de samenhang tussen vernieuwingsplek en de RGU geloofsgemeenschap te waarborgen.

Verantwoordelijkheden

Als vernieuwingspredikant ontwikkel en implementeer je nieuwe vormen van op Remonstrantse wijze een  geloofsgemeenschap zijn die resulteert in een toenemend aantal betrokkenen  en significante financiële inkomsten. In overleg met de Algemeen Secretaris en de kerkenraad van de gemeente borg je de vernieuwingen zodat deze een blijvend onderdeel gaan uitmaken van het Remonstrants aanbod.

We zoeken enthousiaste mensen met

  • een (afgeronde) opleiding Theologie
  • aantoonbare affiniteit met het Remonstrants gedachtegoed, cultuur en gewoonten
  • ervaring in het ontwikkelen van vernieuwende creatieve verbindende spirituele concepten
  • ervaring in het voorgaan in vieringen
  • ervaring in het participeren in multidisciplinaire overlegstructuren en -vormen
  • kennis van en ervaring met methoden en middelen om op positieve wijze publiciteit te genereren

Wij bieden

  • een overeenkomst van opdracht voor 3 jaar met een evaluatie na 1 jaar welke bij aantoonbare succes mogelijk wordt verlengd met nogmaals 3 jaar conform de traktementsregeling vernieuwingspredikanten.
  • een uitgebreid en uniek opleidingstraject voor vernieuwingspredikanten onder leiding van de hoogleraar van het seminarium.

Informatie

Een uitgebreide beschrijving van de functie en de benodigde competenties is te downloaden van de website van de Remonstranten: https://www.remonstranten.nl/wiki/organisatie/vacatures/.

Voor vragen kan je contact opnemen met ds. Joost Röselaers, Algemeen Secretaris (030 303 6627).

Sollicitatie

Wij ontvangen je sollicitatie met CV graag vóór  1 juli 2018.
Je kan je sollicitatie zenden aan mevrouw Mariëlle van Royen, adviseur HRM (personeel@remonstranten.org).
Een geschiktheidsanalyse is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

U kunt ons bereiken via de onderstaande links. Mocht u zelf willen publiceren op Nieuw Wij, stuur dan uw bericht per mail op, of maak …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.