Stem in de Stad

Stem in de Stad is een diaconaal centrum in de binnenstad van Haarlem. Met driehonderd vrijwilligers en zeventien professionals (10 fte) richt Stem in de Stad zich op mensen in nood.

Ieder mens heeft het nodig om gezien te worden, om aandacht te krijgen. Dat is het uitgangspunt van het werk bij Stem in de Stad. Wij zien in Haarlem en omgeving veel mensen die eenzaam zijn, die wel wat menselijke warmte kunnen gebruiken. Onder onze gasten zijn mensen die dakloos of thuisloos zijn, die gevlucht zijn of overleven in de illegaliteit, mensen met schulden, mensen die heel weinig anderen om zich heen hebben. Met onze vrijwilligers bieden wij een Huis van Aandacht voor deze mensen. De ontmoeting staat daarbij centraal. En waar nodig geven wij ook concrete hulp: wij koken een warme maaltijd voor wie op straat leeft, helpen bij het invullen van formulieren en geven taallessen.

Stem in de Stad is een unieke organisatie; geen doorsnee maatschappelijke organisatie, die in opdracht van derden sociaal-maatschappelijke activiteiten uitvoert. Wij willen allereerst dat mensen zich bij ons veilig en vertrouwd voelen. Deze bijzondere positie impliceert dat eigen fondsenwerving van cruciaal belang is voor onze organisatie. Fondsen, kerken, overheid en particulieren maken ons werk mogelijk. Met al deze stakeholders onderhouden wij nauwe banden. En bij hen dwingen wij respect af omdat wij gezien worden als een ‘witte raaf’, een van de weinige A-merken in de diaconie in Nederland. De relatie, communicatie, afstemming en verantwoording richting stakeholders is van levensbelang voor de continuïteit van het werk van Stem in de Stad. Ons programma Fondsrelaties draagt zorg voor de ontwikkeling van beleid, gericht op deze doelgroepen, alsmede voor een perfecte uitvoering van alle stappen die deel uitmaken van het jaarplan. Gezien het belang van relatiebeheer en fondsenwerving en de grote potentie die wij zien, zoeken wij een tweede Beleidsmedewerker Fondsrelaties om ons team verder te versterken.

Jouw persoonlijkheid

Wij zoeken een man of vrouw die -net als wij- liefde, aandacht en zorg voor mensen heeft. Een authentiek mens, die de passie voor ons werk kan delen en in het hart van de organisatie wil gaan staan. Alleen dan kan, in onze ogen, een goede inhoudelijke relatie worden opgebouwd en onderhouden met onze relaties. Immers, een goede inbedding in de organisatie en actuele kennis van het wel en wee van onze cliënten, vrijwilligers en medewerkers is de beste basis om relaties te informeren en hen te stimuleren en te overtuigen van het belang om Stem in de Stad te steunen. De persoon die wij zoeken is in staat om die verbinding te leggen en die vertaalslag te maken en daarbij de nodige fijngevoeligheid aan de dag te leggen. Je vindt het leuk om in een relatief klein team te werken.

Het werk

Stakeholders via hoofd én hart overtuigen van het belang van hun steun zal je dagelijks werk zijn. Je denkt, samen met het Directie Beraad, na over beleid van de organisatie met het oog op financierbaarheid. Je werkt aan het onderhouden en uitbouwen van het netwerk van Stem in de Stad in de brede zin en aan het jaarlijks opstellen en het uitvoeren van een wervingsplan. Je vertegenwoordigt de organisatie en geeft, vanuit je verantwoordelijkheid, sturing aan medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Je voelt je ook geroepen om, als echte teamspeler, dienstbaar te zijn aan de organisatie en incidenteel in te springen om collega’s te helpen. Omdat wij in toenemende mate de Haarlemse burgers om financiële steun willen vragen is het een pré als je ervaring hebt met publieksacties.

Feitelijke kenmerken

Stem in de Stad zoekt een bevlogen en kundig persoon die weet wat er leeft in de wereld van de grote vermogensfondsen. Iemand die een uitmuntend communicator is en gedreven is om resultaten te behalen. Omdat Stem in de Stad is opgericht vanuit samenwerkende kerken en omdat kerken en religieuze organisaties belangrijke stakeholders voor ons zijn is het van belang dat je je op een positieve wijze verhoudt tot de christelijke traditie.

De persoon die wij zoeken heeft:

  • academisch denk- en werkniveau
  • aantoonbare ervaring (minimaal 3 jaar) op het gebied van werving en beheer van fondsrelaties
  • kennis van en netwerk binnen, voor Stem in de Stad relevante, vermogensfondsen
  • aantoonbare ervaring met het werkveld van Stem in de Stad
  • de wil en de mogelijkheid om flexibel te zijn bij het indelen van de werkuren en je bent beschikbaar voor avondwerk
  • een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Competenties

Wij vinden het van belang dat je beschikt over beleidsmatige, organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden. Dat je initiatiefrijk, inspirerend en ondernemend bent. Dat je kunt luisteren, overal kansen ziet en gemakkelijk een netwerk opbouwt. Dat je gevoel hebt voor cijfers (financiën) en dat je flexibel en stressbestendig bent.

Arbeidsvoorwaarden

  • Aanstelling van 24 uur (0,67 fte) voor de duur van een jaar.
  • Reëel uitzicht op verlenging van de aanstelling.
  • De arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland is van toepassing. Klik hier.
  • Budget voor scholing, cursussen e.d. is aanwezig

Procedure en informatie

Nadere inlichtingen kun je –desgewenst- inwinnen bij Marianne Vaandrager, tel. 023-5342891. Wij zien je sollicitatie, voorzien van C.V. en motivatie, graag tegemoet vóór 25 september. Wil je deze sturen naar directieondersteuning@stemindestad.nl onder vermelding van ‘sollicitatie Beleidsmedewerker Fondsrelaties’. Wij willen de  sollicitatiegesprekken voeren op 4 of 5 oktober overdag (eerste ronde) en op 11 oktober in de avond (tweede ronde). Wij vinden het van belang dat sollicitanten aanwezig kunnen zijn op deze twee sollicitatiedata. Wij willen de nieuwe beleidsmedewerker graag per 1 december 2017 aanstellen.

Nog geen reactie — begin het gesprek.

Advertentie

Dominicanenklooster Huissen