Als adviseur van de afdeling Verus Academie werk je aan goede relaties met en verleen je diensten aan schoolorganisaties. Het gaat daarbij om een continue reflectie op de ontwikkeling van een katholiek en christelijk geïnspireerde visie op onderwijs, vormgegeven in processen van de schoolorganisatie en in educatieve processen, gericht op de kwaliteit van goed onderwijs.

Wij werken vanuit een integrale benadering van advisering die inhoudt dat relatiebeheer, advisering, kennisontwikkeling, toerusting en informatievoorziening vanuit eenzelfde inhoudelijke lijn worden opgezet. Op deze manier dragen we bij aan de doelstelling om als Verus het inspirerende kenniscentrum het verband van katholieke en christelijke schoolorganisaties te zijn.

Resultaatgebieden

 • Werkt aan de opbouw en het onderhoud van goede relaties met katholieke en christelijke schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs,a. door individuele bezoeken en het bijdragen aan netwerkbijeenkomsten.
 • Verleent (contributie- en betaalde) dienstverlening aan schoolorganisaties met betrekking tot de vormgeving van katholiek/christelijk onderwijs.
 • Verzorgt toerusting en opleidingen voor toezichthouders, leidinggevenden, docenten en anderen.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis op het gebied van een katholiek/christelijk geïnspireerde visie op goed onderwijs.
 • Publiceert om de vormgeving van katholiek/christelijk onderwijs in de huidige tijd onder de aandacht te brengen en te stimuleren.

Functie-eisen

 • Heeft een afgeronde wetenschappelijke opleiding in de theologie of religiewetenschappen, bij voorkeur in de godsdienstpedagogiek.
 • Kent het onderwijsveld van binnenuit, bijvoorbeeld door daarin een aantal jaren werkzaam te zijn geweest. Heeft daardoor steeds bij alle activiteiten oog voor waar het in het onderwijs om gaat: het onderwijskundige proces tussen leraar en leerlingen.
 • Kan op alle niveaus in onderwijsorganisatie – van de leraar tot de toezichthouder – adviseren over de vormgeving van katholiek/christelijk geïnspireerd onderwijs en heeft daarbij gevoel voor de verschillende manieren waarop dat momenteel plaatsvindt.
 • Bezit uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Heeft een proactieve inslag, gericht op het verbinden en integreren van mensen, kennis en organisaties.
 • Verbindt zich op een persoonlijke manier met de katholieke traditie.
 • Werkt samen met o.a. belangenbehartigers en adviseurs governance om kennis te delen en integrale advisering te realiseren.

Bedrijfsprofiel

Verus verenigt christelijke en katholieke onderwijsinstellingen en geeft samen met hen stem aan het katholiek en christelijk onderwijs in onze samenleving. Bij Verus zijn ruim 600 (protestants-) christelijke en katholieke besturen aangesloten, met zo’n 4.000 scholen en bijna 1.300.000 leerlingen, deelnemers en studenten in alle onderwijssectoren. Wij leveren diensten, gedreven door de belangen van bestuurders, leidinggevenden, docenten en medewerkers die bijdragen aan zingeving. Wij bieden hun advies, juridische dienstverlening en opleidingen.

Bedrijfscultuur

Op het bureau werken ca. 95 medewerkers. Een professionele groep mensen die elkaar formeel en informeel weten te vinden.

Onze kernwaarden zijn: Vertrouwd – Bevlogen – Verbindend.

Arbeidsvoorwaarden

Verus kent een eigen marktconforme arbeidsvoorwaardenregeling. Onze pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Als werkgever betalen wij 2/3 van de premie. Het jaarsalaris ligt, afhankelijk van ervaring en opleiding tussen de € 41.000,= en € 71.000,= bruto per jaar. Naast 25 vakantiedagen per jaar zijn er twee doorbetaalde sluitingsweken in de zomer.

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling faciliteren wij graag.

Solliciteren

Reacties (brief en CV) zijn tot 9 januari 2018 van harte welkom via personeel@verus.nl; vermeld daarbij dat het de functie van adviseur katholieke identiteit betreft. Informatie kun je inwinnen bij dr. Theo van der Zee, tvanderzee@verus.nl of 06-53369047. De brief kun je richten aan Dick den Bakker, directeur Onderwijs & Identiteit, ddenbakker@verus.nl of 06-23633849.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

U kunt ons bereiken via de onderstaande links. Mocht u zelf willen publiceren op Nieuw Wij, stuur dan uw bericht per mail op, of maak …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.