Vrijzinnigen Bennekom is een gemeenschap van zingevende en zinzoekende mensen. Een vereniging van leden met verschillende achtergrond die, gevoed vanuit een veelheid aan levensbeschouwelijke tradities, luisterend naar elkaar, steeds  opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun religiositeit en levensopvatting.

Van de voorganger verwachten wij dat die:

  • een goed gevoel heeft voor spiritualiteit en mystiek;
  • goed kan luisteren en samenwerken;
  • goed kan omgaan met digitale media;
  • een verbindende rol kan spelen;
  • bij voorkeur een afgeronde opleiding religiewetenschappen of theologie heeft op minimaal HBO-niveau en een brede kennis van de wereldreligies en andere bronnen van inspiratie heeft.

De aanstelling geldt voor 24 uur. Overleg over een groter dienstverband behoort tot de mogelijkheden, waarbij ook de samenwerking met de afdeling Vrijzinnig Lunteren aan de orde kan komen.

Het profiel van onze afdeling en het takenpakket van de voorganger vindt u op onze site www.vrijzinnigenbennekom.nl.

Uw sollicitatie met CV kunt u tot 8 maart 2019 sturen naar (bij voorkeur per mail): info@vrijzinnigenbennekom.nl

Vrijzinnigen Bennekom
t.a.v. de heer Loek Treep
Emmalaan 1
6721 ET Bennekom
Tel.: 0317-424962

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.