logo-Kerk-en-vrede

Het bestuur van Kerk en Vrede zoekt kandidaten voor:

  • (Bestuurs-)secretaris (v/m), met als speciale taak verzorgen van correspondentie en vergaderagenda;
  • Algemeen bestuurslid (v/m), met speciale aandacht voor lopende en te ontwikkelen projecten.

Het betreft onbezoldigde functies (onkosten worden wel vergoed). Het bestuur vergadert 8 à 10 keer per jaar op kantoor in Utrecht; hiernaast vergen de functies tenminste 2 à 4 dagdelen per maand.

Momenteel heeft de vereniging geen betaalde medewerkers in dienst; kantoor- en andere werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.

Kerk en Vrede kent enkele werkgroepen, zoals de theologische werkgroep en de redactie van het kwartaalblad Vredesspiraal.

Belangstellenden – evenals zij, die menen een geschikte kandidaat te kennen – worden verzocht contact op te nemen via: secretariaat@kerkenvrede.nl. Langs deze weg kan men ook vragen om een afspraak te maken voor het verkrijgen van nadere informatie.