logo-beweging-van-barmhartigheid-vierkant-2

De Beweging van Barmhartigheid is een netwerkorganisatie die barmhartigheid in het maatschappelijke veld uitdraagt en daartoe samenwerkt met maatschappelijke organisaties, bv. in de zorg, onderwijs, overheid, het religieuze veld. Het is ook een spiritualiteitsbeweging die mensen verbindt die via hun werk en thuissituatie een compassievolle levenshouding propageren als een weg naar een menselijke samenleving. De Beweging van Barmhartigheid is verbonden met de internationale organisatie Charter for Compassion. Het kantoor van de BvB is gevestigd in Vught. Voor meer informatie: www.barmhartigheid.nl.

Profiel van een bestuurslid

  • heeft interesse voor sociaal-maatschappelijke, culturele en spirituele thema’s
  • is open, creatief en innovatief en denkt mee over de toekomst van de beweging
  • kent een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand
  • stelt zich constructief op ten aanzien van medebestuursleden, medewerkers en mogelijke samenwerkingspartners.

Taken van een bestuurslid

  • het ondersteunen van vrijwilligers en medewerkers, o.a. door een actieve rol in werkgroepen, bij activiteiten en op de website
  • het onderhouden van contact met partnerorganisaties en betrokkenen in het maatschappelijke veld
  • het uitdragen van de waarden van de BvB en verder ontwikkelen van haar organisatie en identiteit

Gevraagde tijdsinzet

Deelname aan de bestuursvergaderingen, gemiddeld 1x per maand in Vught of Nijmegen. Daarnaast, afhankelijk van persoonlijke interesses en kwaliteiten, enige beschikbaarheid voor uitvoerende taken. Een bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

Is je interesse gewekt? Neem dan contact op met Johan Willemse (voorzitter), via [email protected].

BvB-logo-DEF-liggend