Vanuit een onbevangen omgang met de veelzijdigheid van geloof en traditie wil zij mensen samenbrengen en inspireren hun verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving (dichtbij en verder weg).

De Ekklesia is weliswaar een vergrijzende gemeenschap, maar wil ook aantrekkelijk zijn en blijven voor jongeren. Daarbij wil ze rekening houden met hun eigen vormen van zingeving en spiritualiteit. Zo vinden mensen uit alle generaties met zeer uiteenlopende kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond in de Ekklesia een goed onderdak.

Ben je geïnteresseerd, wil je meer over ons weten? Kijk dan hier:

– Profielschets van de vereniging

– Profielschets van de pastor

– Streaming van een viering

– Het jaarverslag 2021

– Ons blad: De Hooglandse Nieuwe

Rechtspositie en salariëring: Salariëring en rechtspositie worden bepaald aan de hand van de regelingen die van kracht zijn in de kerkgemeenschap waar de aan te stellen pastor heeft gewerkt. Overige mogelijkheden worden in overleg bekeken en vastgelegd

Ben je hierdoor enthousiast geworden? Wij ontvangen graag je mail met motivatie en CV voor 15 februari 2023 via [email protected].

Indien mogelijk graag ook een linkje naar een viering of lezing, zodat wij jou kunnen zien. In een afrondende fase worden er referenties gevraagd.

Meer informatie of verduidelijking kun je vragen via hetzelfde mailadres van de sollicitatiecommissie: [email protected] of telefonisch bij Marga Bakker (voorz.) via 06-27911865.