Uit de talloze opstellingen die de laatste twintig jaar zijn gedaan, blijkt dat er voor ieder systeem een aantal basiswetten geldt. We geven de drie belangrijkste:

  1. Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
  2. Volgorde. Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
  3. Geven en nemen. Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn

Als zaken niet lekker lopen in een familie, school of bedrijf, heeft dat op systemisch niveau vrijwel altijd te maken met een van deze drie basiswetten.

Diversiteit in het onderwijs

Nieuw Wij heeft een workshop ontwikkeld waarin deelnemers kennis kunnen maken met deze methode.

In de workshop richten wij ons speciaal op het thema ‘diversiteit in het onderwijs’. Voor ieder systeem geldt dat iedereen erbij hoort. Dat wat buitengesloten wordt of er niet mag zijn, dient binnengesloten worden. Pas dan ontstaat er rust in een systeem. In het kader van diversiteit en passend onderwijs is dat soms een behoorlijke opgave.

Welke vragen stellen we?

Vragen kunnen te maken hebben met persoonlijke dilemma’s en organisatievraagstukken. Door middel van een opstelling kunnen thema’s letterlijk in beeld worden gebracht, waarbij deelnemers gevraagd worden bepaalde personen of groepen te representeren. In de opstelling worden de dynamieken zichtbaar en verwoord. Daar waar belemmeringen zitten, kan door middel van een interventie ruimte ontstaan.

Vragen die mogelijk aan de orde kunnen komen zijn:

Mijn mentorklas blijft onrustig. Er zijn contant akkefietjes. Wat speelt er nu daadwerkelijk en wat is mijn rol in het geheel?

Hoe garandeer ik veiligheid voor leerlingen die ‘anders’, wat hebben zij nodig?

Ik merk dat ik als docent moeite heb mijn plek te vinden in het schoolsysteem. Waarom is dat

Ik vind het lastig om daadwerkelijk goed contact te krijgen met ouders met een niet-Westerse achtergrond. Hoe krijg ik daar verbetering in?

 

Deelname

Je kunt op twee manieren deelnemen aan de opstellingen:

  • Je kunt je als representant aan een opstelling deelnemen. Je bent dan soms toeschouwer en soms zul je gevraagd worden om een plek in te nemen in een opstelling van een andere deelnemer.
  • Je kunt een eigen thema inbrengen, uit laten werken en in een opstelling laten neerzetten.

We horen graag vooraf op welke manier je wilt deelnemen. Je kunt je via onderstaande Facebook pagina aanmelden voor de workshop. De deelname is gratis.

https://www.facebook.com/events/715948865253026/
Meld je aan via Facebook. Bron: www.facebook.com

Voor meer informatie over deze gratis workshop, neem contact op met Agnes van der Sluijs, programmaleider van Nieuw Wij Leert.