Wat maakt jongeren zo bijzonder? 

“Zij zijn én nogal op zichzelf gericht én tegelijk zo gevoelig voor groepsdruk en meningen van anderen. Grote thema’s als discriminatie, het vluchtelingenvraagstuk, wrijving tussen religies kun je alleen maar overbrengen door het naar hun eigen leefwereld te vertalen. Het is mooi werk om dat te kunnen doen en kwartjes te zien vallen.

In educatie gaat het niet alleen om jongeren, maar ook om de professionals die met jongeren werken of zelf ook educatieve projecten opzetten en begeleiden. Ook voor hen is hun eigen levensbeschouwing en meningsvorming uiterst relevant. Ik vind het geweldig leuk om met deze doelgroep aan de slag te gaan en de kennis van Nieuw Wij met hen te delen.”

Wat heb je met diversiteit en levensbeschouwing?

“Het christelijk geloof is mij met de paplepel ingegoten. Ik groeide op in een groot protestants-christelijk gezin waarin het geloof een ‘way of life’ was. Hoewel mijn ouders heel duidelijk staan voor hun orthodoxe christelijke visie, zijn ze nooit star geweest en altijd open en vriendelijk naar iedereen die anders in het leven staat. Ze zijn daarin een voorbeeld voor mij. Ik voel mij sterk verbonden met het christelijk geloof, hoewel ik zie dat de kerken er soms echt een potje van maken en wat mij betreft veel te veel naar binnen gekeerd zijn.

Ik ben regelmatig een vreemde eend in de bijt in het werkveld van de interculturele en interreligieuze dialoog waarin de orthodoxie niet ruim vertegenwoordigd is. Toch vind ik het enorm belangrijk om te laten zien dat ook wanneer je stevig staat in een traditionele religieuze identiteit, je in open respectvol contact kunt zijn met anderen en daarmee ook op het gebied van levensbeschouwing met en van elkaar kunt leren.”

Wat staat er op jouw CV dat tekenend is voor jouw motivatie?

“Mijn eigen belangstelling voor diversiteit ontstond toen ik zelf als scholier in 1995 voor het eindexamen een opstel moest schrijven over het levend houden van de herinnering aan de Holocaust. Ik wijdde er vervolgens een groot deel van mijn studie Geschiedenis aan en kwam via een aantal Joodse organisaties terecht in de wereld van diversiteitseducatie. Tijdens de opleidingen die ik volgde en ook zelf gaf, kwam ik erachter hoeveel privileges ik heb als hoogopgeleide christelijke vrouw, geboren en getogen in Nederland. Ik voelde er me in eerste instantie bijna schuldig over, zeker in het contact met mensen wiens positie in de maatschappij helemaal niet zo bevoorrecht is.

Ik wil graag dat Nieuw Wij al het goede educatieve aanbod dat er ook bij andere organisaties bestaat met elkaar gaat verbinden.

Agnes van der Sluijs-2
Agnes van der Sluijs is programmaleider Diensten bij Nieuw Wij
Agnes van der SluijsTweet dit

“Ik ben niet afgehaakt, maar juist extra gemotiveerd geraakt om mensen bewust te maken van hun privileges. Juist wanneer je het allemaal relatief goed voor elkaar hebt, draag je verantwoordelijkheid om oog te hebben voor mensen die er anders uitzien, uit een andere sociale klasse komen of tot een minderheidsgroep behoren. Ik denk ook dat je discriminatie en racisme in het geheel van de samenleving moet aanpakken, dus niet alleen vanuit de groepen die er slachtoffer van zijn. Diversiteit gaat over iedereen, ook over de mensen die genieten van hun zogenaamde ‘white privilege’.”

Jij hanteert een aanpak die je omschrijft als ‘systemisch’. Kun je dat toelichten?

“Ik heb mij als coach inderdaad geschoold op het gebied van systemisch werk. We maken allemaal deel uit van systemen: denk aan je familie, school, bedrijf, sportclub etc. Ook de maatschappij is een groot systemisch geheel. Een van de basisprincipes in het systemisch werk is dat iedereen erbij hoort en zijn eigen unieke plek heeft, ook degene die genegeerd of uitgesloten wordt. Zolang dat niet wordt erkend – zelfs als het gaat om zaken uit het verleden – zal de dynamiek verstoord blijven. Dat zie je terug in dat het niet lekker loopt en verhoudingen verstoord zijn. De kennis hiervan neem ik graag mee in mijn werk voor Nieuw Wij.”

Wie of wat zijn jouw inspiratiebronnen?

“Ik ben opgegroeid met alle Bijbelverhalen en deel deze op mijn beurt ook weer met mijn eigen kinderen. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan fascineert me. Het laat zien dat godsdienst helemaal niets waard is als er niet om wordt gezien naar de naaste. En die naaste bevindt zich niet zozeer in je eigen religieuze kringetje als wel in de marges van de maatschappij. We worden állemaal gevraagd om goed te doen, welke komaf je ook hebt en wie je ook voor je hebt. Die boodschap vind je op heel veel plekken in de Bijbel terug en blijft mij inspireren.”

Wat hoop je te bereiken met Nieuw Wij?

“Mijn ambitie is om met Nieuw Wij landelijke bekendheid te krijgen vanwege onze kwalitatief hoogstaande diensten voor de hele educatieve sector. Dat is niet alleen omdat wij het onderwijs daadwerkelijk kunnen helpen om te werken aan een inclusieve leeromgeving en een heldere levensbeschouwelijke koers. Ik wil graag dat Nieuw Wij al het goede educatieve aanbod dat er ook bij andere organisaties bestaat met elkaar gaat verbinden, zodat onderwijsprofessionals niet afhaken op het feit dat zoveel clubs aanspraak op hen doen, maar zich daadwerkelijk in hun belangrijke taak gesteund voelen door een breed maatschappelijk veld. Als we dat voor elkaar krijgen, is mijn missie geslaagd.”

Agnes van der Sluijs is programmaleider van Nieuw Wij Leert. U kunt contact met haar opnemen via haar eigen profielpagina.

Enis-DNW (2)

Enis Odaci

Publicist

Enis Odaci is voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme die hij mede naar aanleiding van het …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.