Wat heb je met diversiteit en levensbeschouwing?

“Het is een rode draad in mijn leven. Als één van de weinige Joodse meisjes in het dorp waar ik opgroeide, moest ik me altijd zien te verhouden tot mijn Joodse identiteit. Met mijn donkerblonde haren en blauwe ogen viel ik op school in Bilthoven niet op, maar ik had een uitgesproken en enigszins beladen familiegeschiedenis en vierde feestdagen wanneer de andere kinderen nietsvermoedend op school zaten.

Omdat identiteit altijd een meervoudig gegeven is, voelde ik me regelmatig onderdeel van mijn omgeving, maar ook wel eens eenzaam. Niet omdat ik buitengesloten werd, maar omdat zich bij mij thuis en bij familie in Amsterdam, in de synagoge en op de Joodse jeugdbeweging een parallelle wereld afspeelde, die ik nauwelijks kon delen, laat staan uitleggen. Bij die jeugdbeweging Haboniem kwam ik vaker niet verder dan “een soort idealistisch zeilkamp zonder boot en dan Joods… ach laat maar”.

Achteraf gezien is de schoonheid hiervan dat ik al heel vroeg voelsprieten en een enorme dosis empathie ontwikkelde voor iedereen die anders was en een eigen verhaal, religie of levensovertuiging had. In combinatie met een flinke dosis nieuwsgierigheid heeft dat ertoe geleid dat ik al van jongs af aan interesse had in andere leef- en zienswijzen. Dit vertaalde zich uiteindelijk ook in een rijkelijke diversiteit binnen mijn vriendenkring, relaties en later ook werk. Het feit dat ik in Israël heb gewoond en daar met Joden en Arabieren werkte, en later in Italië in een huis woonde met huisgenootjes die enorm actief waren in hun kerk, heeft ook zeker een rol gespeeld.”

Wat staat er op jouw CV dat tekenend is voor jouw motivatie?

“Er staan een aantal vernieuwende projecten op die tot doel hebben verschillen bespreekbaar te maken, vooroordelen te onderzoeken, kennis uit te wisselen en discriminatie te bestrijden. Dan denk ik aan het “Leer Je Buren Kennen-project” met de Liberaal Joodse Gemeente en ROC-studenten dat ik mede heb bedacht, ontwikkeld en opgezet. Het Joods-islamitische Mo & Moos is een Young Professionals project waar ik nog steeds erg trots op ben. De ondertitel was “Vriendschap en Leiderschap in Mokum” Daar ben ik mee begonnen in het licht van de spanningen tussen de Joodse en islamitische gemeenschappen tijdens de laatse Gaza-oorlogen.

Het was mijn droom. De halve wereld verklaarde me voor gek, maar daar liet ik me niet door van mijn stuk brengen. Integendeel, ik raakte juist extra gemotiveerd om het tegendeel te bewijzen. En ik wist uit eigen ervaring hoe mooi juist deze vriendschap kan zijn. Inmiddels staat Mo & Moos op zichzelf, compleet met een eigen bestuur, evenementen, workshops, nieuwbrief academy etc. Er zijn ook vriendschappen voor het leven uit geboren.

Ook op het 180Amsterdammers project (www.180amsterdammers.nl) ben ik trots. Wat begon als een klein, overijverig werkgroepje van de ambtswoningdialoog tussen Joden en moslims van burgermeester Van der Laan, om iets positiefs te doen met social media, groeide uit tot een enorm project om de volledige diversiteit van Amsterdam als best practice in de wereld te zetten, compleet met Facebooksite, website, 180 dagen Parool, dialoogtour, tentoonstellingen, boek en activiteiten. Ook aan het ontwikkelen van “Rechtstaat in de Klas” in opdracht van het ministerie van SZW heb ik veel plezier en voldoening beleefd. Dit heeft geresulteerd in de succesvolle methodiek “Effectief Nuanceren”.

Ik geloof overigens niet dat alleen zaken op je CV tekenend zijn voor je motivatie. Het doet er juist toe hoe je handelt wanneer niemand kijkt.

“Ik geloof overigens niet dat alleen zaken op je CV tekenend zijn voor je motivatie. Het doet er juist toe hoe je handelt wanneer niemand kijkt. Zo blijkt mijn motivatie ook uit het vrijwilligerswerk dat ik voor de Joodse gemeenschap en voor verschillende dialoognetwerken doe. Uit het met mijn kinderen uitzoeken van kleertjes en speelgoed voor vluchtelingenkinderen en dat samen naar een AZC brengen.

Het blijkt uit het uitsteken van je nek voor mensen die het minder makkelijk hebben dan jij. Uit al dan niet anonieme donaties aan goede doelen of goede mensen. Bijvoorbeeld wanneer iemand geen geld heeft om islamitisch begraven te worden of aan een (ex-)dakloze die een bijzondere stichting voor lotgenoten start of aan kinderen die onder de armoedegens leven.

Uit het uitnodigen van mensen die alleen zijn aan je eettafel tijdens de feestdagen, uit het openstellen van je huis, ook wanneer het niet zo goed uitkomt en uit het altijd kijken wat je voor een ander kunt betekenen, zonder jezelf daarbij op de borst te kloppen of iets terug te verwachten. Onvoorwaardelijk.”

Wie of wat zijn jouw inspiratiebronnen?

“Dat zijn enkele groten der aarde zoals Martin Luther King, Nelson Mandela en Aletta Jacobs om alles waar zij voor stonden. Er zijn ook de rolmodellen van the Parents Circle in Israel/Palestina die ondanks hun eigen verdriet en verlies elkaar blijven vasthouden en op hun manier strijden voor een vreedzame toekomst, Myrna Lewis de ontwikkelaar van Deep Democracy. Prachtig.

Maar ik laat me ook inspireren door bijzondere mensen die ik zelf heb ontmoet of leren kennen. Mijn oma, die ondanks Auschwitz toch nog het goede in de mens kon zien en iedereen altijd het voordeel van de twijfel gaf. En natuurlijk mijn eigen vrienden die iets doen wat bijdraagt aan een vreedzame, duurzame, betere en mooiere wereld. Sjierly met haar Schooling for Life in Sierra Leone, Souli uit Ramallah met zijn Combatants for Peace, Mohammed met zijn Syrische Vrijwilligers voor Nederland, Mostafa, Naima en Abdessamad van #nietmijnislam en #fightthefear, Cihan van de Anne Frank Stichting.

Last but not least laat ik mij zeer inspireren door de onuitputtelijke wijsheid en levenslessen van de Kabbala, in het bijzonder Rabbi’s Shimon Bar Yochai, Isaac Luria, Aschlag, Berg en mijn eigen leraar Yosef Schneor. Zij leren me dat het leven niet om je ego, maar om je ziel gaat. Dat menselijke waardigheid de sleutel is en het streven naar het goede, niet alleen voor jezelf, maar voor de wereld. En dat er niets mis is met diepe verlangens naar het ontvangen van liefde, welvaart, inspiratie en succes. Zolang het maar niet ter eer en meerdere glorie van jezelf is en je het oprecht wilt om anderen te laten delen in jouw zegeningen.”

Wat hoop je te bereiken met Nieuw Wij?

“Mijn ambitie is om met Nieuw Wij dé landelijke netwerkorganisatie te worden op het gebied van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit gekoppeld aan relevante, actuele maatschappelijke vraagstukken. Daarbij geloof ik in een holistische aanpak. Die staan wij ook voor. Door de combinatie van onze diensten voor het onderwijs, bedrijfsleven en het maatschappelijk veld met het online multimediale platform hebben we de potentie om dit waar te maken.

Daarbij ga ik persoonlijk voor kwaliteit, innovatie en het bundelen van al onze krachten. We hebben een geweldig team, hele sterke trainers, waardevolle en onderscheidende inhoud en een uniek netwerk. We zijn al een belangrijke speler, maar ik wil ons verzekeren van een podiumplaats in de Champions League van ons werkveld.”

Chantal Suissa-Runne is programmaleider van Nieuw Wij Werkt en Nieuw Wij Adviseert. U kunt contact met haar opnemen via haar eigen profielpagina.

Enis-DNW (2)

Enis Odaci

Publicist

Enis Odaci is voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme die hij mede naar aanleiding van het …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.