In 1579, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werden de abdijgebouwen door de watergeuzen verwoest en zocht de gemeenschap een veilig heenkomen in Den Bosch en in de parochies die al sinds de dertiende eeuw bij de abdij behoorden.

Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog werden met de Vrede van Munster, in 1648, uiteindelijk alle abdijgoederen door de staat geconfisqueerd. Beroofd van have en goed vluchtten de Norbertijnen naar de veiligere Zuidelijke Nederlanden en vonden een onderdak in Vilvoorde bij Brussel.
Na 150 jaar kwam hieraan een einde door de nasleep van de Franse Revolutie: in 1797 moesten de Norbertijnen ook Vilvoorde verlaten. De gemeenschap kende vanaf dat moment een verborgen bestaan. Er was geen centraal klooster meer: alle Norbertijnen leefden verspreid over de abdijparochies.

Pas in 1853, toen in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie werd hersteld, werd het voor katholieken weer mogelijk zich te organiseren. Zo kon de Abdij van Berne in 1857 het gemeenschapsleven weer hervatten in één gezamenlijk klooster, en wel in de toenmalige pastorie van Heeswijk, het zogeheten Slotje, het oudste deel van ons huidige abdijcomplex.

Vandaag de dag omvat onze abdijgemeenschap:

Abdij van Berne in Heeswijk (22 Norbertijnen, waarvan 3 novicen)
Priorij De Essenburgh in Hierden (6 Norbertijnen, 1 inwonend priester van het aartsbisdom Utrecht)
Mariëngaard (naast De Essenburgh, 4 vrouwen Norbertijnen, 1 postulante)
Priorij De Schans in Tilburg (3 Norbertijnen, 1 Norbertijn van de abdij van Jamtara, India)
Buitenheren: wonende buiten de genoemde huizen (5 Norbertijnen)

Kenmerkend voor onze wijze van leven is de combinatie van contemplatie en actie: de stilte van het gebed, gecombineerd met actieve werkzaamheden in de samenleving.

Contactgegevens:
Bezoekadres: Abdijstraat 49 in Heeswijk-Dinther
Postadres: Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther
Telefoon: 0413 299299
E-mail: [email protected]
Website: www.abdijvanberne.nl
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008725597746

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.