Adelbert is een open en groeiende organisatie. Naam en logo verwijzen naar haar oorsprong in de christelijke traditie. Verspreid over het land zijn er 6 autonome afdelingen. De leden zijn mensen met een brede belangstelling voor vraagstukken van levensbeschouwelijke, maatschappelijke en cultuurhistorische aard.

Adelbert bindt haar leden samen door ontmoetingen en gesprekken over een breed scala van onderwerpen. Er is daarbij veel aandacht voor de kwaliteit van de sprekers en de relatie met de actualiteit. Ter versterking van de onderlinge band worden er regelmatig excursies gehouden. De vereniging deelt binnen een samenwerkingsverband haar kennis en ervaring met de Stichting Thomas More en het Thijmgenootschap. Ieder jaar organiseren de drie partners een gezamenlijk symposium.

Contactinformatie:
Website: www.adelbertvereniging.nl
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.