Al Nisa (‘de vrouwen’) is een vrijwilligersorganisatie voor moslimvrouwen en kinderen en voor vrouwen met interesse voor de islam. Het verstrekken van informatie over de islam die zoveel mogelijk losstaat van een specifieke, culturele achtergrond is een belangrijke doelstelling.

Daarnaast stimuleert Al Nisa (moslim)vrouwen om zich te verdiepen in de islam, in de positie van de vrouwen in de islam en in de positie van moslimvrouwen in de Nederlandse samenleving.

Al Nisa beschouwt de (interculturele en interreligieuze) dialoog als een belangrijk onderdeel van haar activiteiten. In een samenleving waarin moslims een minderheid vormen en waarin vele culturene naast en met elkaar leven, is dialoog een belangrijke bezigheid. Een keer per jaar organiseert Al Nisa (samen met andere organisaties) een dialoogweekend voor christelijke en islamitische vrouwen. Op lokaal niveau geeft Al Nisa ook vorm aan de dialoog door in iedere stad, waar zij een afdeling heeft, minstens een keer per seizoen een in dit kader relevante lezing of workshop te organiseren. Bovendien gaat Al Nisa regelmatig in op verzoeken (van andere levensbeschouwelijke of maatschappelijke organisaties) om samen te werken.

Contactinformatie:
Bezoekadres: geen
Postadres: Postbus 9, 3500 AE Utrecht
Website: www.alnisa.nl
Contactpersoon: Mevr. Leyla Cakir
Tel.: 06 26232988
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.