Arkade schept ruimte voor zingeving en levensbeschouwing in het onderwijs. In de klas komen leerlingen uit verschillende leefwerelden samen. Daar stellen kinderen hun levensvragen. Bij levensbeschouwing en door te filosoferen leren zij zich in te leven in een ander, kritisch na te denken en eigen gedachten te verwoorden. Onmisbare vaardigheden, zowel in het openbaar als het bijzonder onderwijs. Zo helpen we leerlingen om uit te groeien tot wereldburgers.

Wij zijn gespecialiseerd in het omgaan met diversiteit en het op gang brengen van dialoog om levensbeschouwelijke ontwikkeling te stimuleren. We zien onszelf als partner van leerkrachten en helpen bij invulling van levensbeschouwelijke educatie. Met besturen en directeuren ontwerpen we kaders voor hun identiteitsbeleid. We doen ons werk met een open blik en op een vernieuwende en onderzoekende manier. Belangrijke waarden die ons binden zijn betrokkenheid, vertrouwen en creativiteit.

Het team van Arkade bestaat uit onderwijskundigen, religiewetenschappers, theologen en experts levensbeschouwelijke vorming. We hebben een divers team met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Zo kunnen we goed inspelen op de wensen van onze klanten en is er voor elke klant een geschikte begeleider.

Arkade is ontstaan door het samenvoegen van drie organisaties uit Noord-Holland die zich richtten op identiteit en levensbeschouwing in het onderwijs. We zijn uitgegroeid tot een bureau waar begeleiding , training en onderzoek hand in hand gaan. Wij werken veelal projectmatig, maar gaan ook graag een duurzame relatie aan met onze klanten. Verschillende begeleiders werken daarom langdurig bij een aantal schoolbesturen in de Randstad. Op die manier kunnen we de scholen nog beter ondersteunen.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Jan Tooropstraat 136 in Amsterdam
Postadres: Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam
Website: www.arkade.nl
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.