Art.1 [spreek uit: artikel 1] is de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie. In deze vereniging hebben lokale en regionale antidiscriminatiebureaus (ADB’s) en het voormalig Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) hun krachten en expertise gebundeld om elkaar te ondersteunen en versterken op het gebied van discriminatiebestrijding.

Hiermee is in Nederland een voor Europa unieke infrastructuur ontstaan voor het voorkomen en tegengaan van discriminatie op alle gronden (geslacht, huidskleur, leeftijd, handicap, geloof, seksuele gerichtheid etc.). Met de ADB’s als leden en het voormalige LBR als landelijk bureau maakt Art.1 het mogelijk om het landelijk en regionaal beleid beter op elkaar afstemmen. Daarnaast streeft Art.1 naar een volledig landelijke dekking door de ADB’s, zodat alle burgers met een klacht of vraag terecht kunnen bij een bureau in hun woonplaats of regio.

Het landelijk bureau ondersteunt de leden in hun werkzaamheden en vervult de rol van expertisecentrum. De leden bieden op lokaal en regionaal niveau onder meer ondersteuning en advies bij klachten, organiseren projecten, geven voorlichting en registreren klachten over en meldingen van discriminatie.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Schaatsbaan 51 in Rotterdam
Postadres: Postbus 19192
Website: www.art1.nl
Contactpersoon: Mevr. Leyla Hamidi
Tel.: 010 2010201
E-mail: http://www.art1.nl/artikel/70-Contact

Nog geen reactie — begin het gesprek.