De Basisbeweging Nederland verenigt 15 kleinschalige oecumenische geloofsgemeenschappen, die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede. In deze groepen en gemeenten is iedereen gelijkwaardig. De vieringen zijn liturgisch vernieuwend, voluit oecumenisch en betrokken op de samenleving: de bijbel ligt er naast de krant.

Voor meer informatie: www.basisbeweging.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.