De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is een koepelorganisatie van de meeste grotere boeddhistische groeperingen en organisaties in Nederland. In de BUN zijn de verschillende boeddhistische tradities vertegenwoordigd: Theravada (ook wel Zuidelijk of Pali boeddhisme genoemd), Mahayana (o.a. het Zen-Boeddhisme) en Vajrayana (ook wel Mantrayana of Tantrayana genoemd).

Het boeddhisme heeft zich in het verleden aangepast aan de cultuur waarin het zich ontwikkelde. Dit vindt ook in het Westen plaats. De BUN wil een platform zijn voor alle stromingen, inclusief ontwikkelingen in het westers boeddhisme.

Op dit moment zijn er ruim 70 boeddhistische organisaties in ons land en het aantal boeddhisten neemt geleidelijk toe. N.a.v. een onderzoek naar het aantal boeddhisten in Nederland vertegenwoordigde de BUN per 1 januari 1999 (volgens de criteria van de Raad van State voor de bepaling van de omvang van de aanhang van een levensbeschouwing: mensen met een daadwerkelijke en meer dan incidentele affiniteit) 169.000 personen. In 2004 werd dit aantal geschat op 250.000. Daarvan zijn er circa 150.000 oorspronkelijke Nederlanders en zijn de overige 100.000 eerste en tweede generatie immigranten uit traditioneel boeddhistische landen. De grootste deelgroepen binnen de laatste categorie zijn de Chinezen, de Vietnamezen en de Thai.

In de publicatie “Maatschappelijke Organisaties in Beeld” uitgegeven door het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2008 wordt het aantal boeddhisten in Nederland gesteld op 170.000.

Contactinformatie:
Bezoekadres: geen
Postadres: Postbus 17286, 1001 JG Amsterdam
Website: www.boeddhisme.nl
Contactpersoon: Dhr. Varamitra
Tel.: geen
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.