Bureau MUTANT is een bureau voor de kinderopvang, het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 1989 ontwikkelen wij methodieken en trainingen voor beroepskrachten, managers en gebruikers, doen praktijkgericht onderzoek, verzorgen publicaties en adviseren aan instellingen en overheden. Omgaan met diversiteit – qua etniciteit, sociaal milieu, sekse – staat in ons werk centraal.

Contactinformatie:
Website: www.mutant.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.