Het CDA is een volkspartij die alle Nederlanders vertegenwoordigt; Nederlanders uit alle groepen van de samenleving. Een partij waarin mensen met verschillende achtergronden zich herkennen en in thuis voelen. Nederland is de laatste tijd veranderd in een veelkleurige maatschappij. Sinds de komst van grote groepen migranten bestaan diverse levensbeschouwingen en culturen naast elkaar.

Het CDA biedt hier – zoals in het Program van Uitgangspunten staat – ruimte en waardering voor. Het CDA Kleurrijk wil het draagvlak voor levensbeschouwelijke en culturele diversiteit binnen de partij vergroten. Om de integratie van culturele minderheden binnen het CDA en de samenleving te bevorderen, werkt CDA Kleurrijk samen met verschillende takken van de partij.

Het ondersteunt bij het bereiken, vergroten en betrekken van een allochtone achterban van het CDA. Het CDA Kleurrijk fungeert tevens als een platform ter ondersteuning van migranten binnen de partij. Daarnaast adviseert het CDA Kleurrijk de partij, in al haar geledingen, over zaken op het terrein van het minderhedenbeleid.

Stuurgroep
Een kleine stuurgroep bepaalt de agenda van het CDA Kleurrijk. De leden zijn:
Thoon Essed – gedeputeerde in Noord-Brabant
Til Gardeniers-Berendsen – oud-minister
Kaya Kocak – gemeenteraadslid in Eindhoven
Lionel Martijn – deelraadwethouder in Rotterdam-Charlois en voorzitter van CDA Kleurrijk
Gert Jan van Reenen – deskundige cultuurmanagement en organisatieverandering

Netwerk
De stuurgroep wordt ondersteund door een netwerk van inzetbare partijleden. Al naar gelang beschikbaarheid en belangstelling zullen geïnteresseerden betrokken worden bij het werk van CDA Kleurrijk. Dit kan bijvoorbeeld als lid van een klankbordgroep, deskundige of als lokaal ambassadeur. Waar mogelijk en relevant zal ook geïnvesteerd worden in deze mensendoor bijvoorbeeld training of activiteiten.

Ieder CDA-lid kan lid worden van het CDA Kleurrijk netwerk. Aanmelden kan via [email protected]. Netwerkleden ontvangen de digitale nieuwsbrief, en worden zo op de hoogte gehouden van wat er gebeurt in de partij op het gebied van diversiteit.

Ambassadeur
Ruud Lubbers, oud-premier en Minister van Staat, is ambassadeur van CDA Kleurrijk. Hij pleit al langere tijd voor een samenleving, waarin iedere Nederlander participeert, op school, op het werk, in verenigingen, en dus ook in de politiek. De doelstelling van het CDA Kleurrijk om de integratie van culturele minderheden binnen het CDA en de samenleving te bevorderen sluit daar helemaal aan.

“De participatie van allochtonen vraagt een inspanning van twee kanten. De participatie die ik voorschrijf moet uit de samenleving komen, vanuit de praktijk. Dat zou moeten gebeuren vanuit de overtuiging dat diversiteit leidt tot een grotere creativiteit.” (uit: De vrees voorbij – 2007)

Contactinformatie:
Bezoekadres: geen
Postadres: CDA Partijbureau/T.a.v. CDA Kleurrijk, Postbus 30453, 2500 GL Den Haag
Website: http://www.cda.nl/Default.aspx?alias=www.cda.nl/kleurrijk
Contactpersoon: onbekend
Tel.: 070 3424855
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.