Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Stimulans is dé instelling voor diversiteitsbeleid in de regio Rijnmond en de regio Zuid-Holland Zuid. Onze provinciale steunfunctie-instelling is uw partner in samenlevingsvraagstukken voor de beleidsterreinen: onderwijs en opvoeding, veiligheid en leefbaarheid, zorg en welzijn, arbeidsmarkt, interculturalisatie en inburgering en integratie.

Een belangrijke kerntaak van CMO Stimulans is de bundeling en overdracht van kennis en expertise over de multiculturele samenleving in ons werkgebied. Onze adviseurs bieden daarnaast ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering aan (lokale en regionale) overheden, algemene instellingen en (migranten)zelforganisaties.

Kortom, de bevordering van de participatie, emancipatie en integratie van nieuwe Nederlanders is het uitgangspunt waar CMO Stimulans voor staat.

Nog geen reactie — begin het gesprek.