Zo pluriform als de samenleving in zijn geheel is, zo pluriform is ook de homo/lesbo-gemeenschap. Het COC wil een brede organisatie zijn waar mensen zich thuisvoelen. Ongeacht iemands culturele achtergrond, afkomst, leeftijd, sekse, politieke gezindheid, levensbeschouwing of persoonlijke voorkeuren.

Ruimte voor verschillen
Als belangenvereniging is het niet altijd makkelijk om ieders individuele standpunten te laten horen. Opvattingen kunnen immers verschillen. Waar de één openstelling van het burgerlijk huwelijk een hard bevochten recht vindt, vindt de ander het een afkeurenswaardig instituut. Er zijn overeenkomsten, maar er is ook ruimte voor verschillen.

Ontwikkeling
De traditionele opstelling van homomannen en lesbische vrouwen wordt uitgebreid naar alle varianten van homoseksuele oriëntatie. Binnen het COC gebeurt dat met name ook door invloed van jongeren. Het COC is een emancipatiebeweging die zelf ook emancipeert.

Brede organisatie
Het COC probeert zo goed en zo breed mogelijk de belangen van homo- en biseksuele mannen en vrouwen en transgenders te behartigen. Dat gebeurt op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Maar het COC start ook discussies over emancipatie op, organiseert bijeenkomsten en ontwikkelt producten om diversiteit zichtbaar te maken.

Achter elke kleur
Dat is de titel van de documentaire die COC Nederland heeft laten produceren. Allochtone homoseksuele jongeren vertellen daarin hun eigen verhaal, om hun situatie zichtbaar te maken en begrip te krijgen voor hun keuzes.

De Dialoog
COC Nederland organiseert samen met Yoesuf en de Stuurgroep Islam en Burgerschap een breed maatschappelijk debat over de verhouding tussen Islam en homoseksualiteit.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Rozenstraat 8 in Amsterdam
Postadres: Postbus 3836, 1001 AP Amsterdam
Website: www.coc.nl
Contactpersoon: Mevr. Aranka Rinkema
Tel.: 020 6234596
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.