Het CMO is in 2004 als officiele gesprekspartner erkend door de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Het contactorgaan voert periodiek overleg met de minister over actuele kwesties die relevant zijn voor de Nederlandse moslimgemeenschap.

In het CMO zijn diverse islamitische koepelorganisaties vertegenwoordigd die samen een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse islamitische gemeenschappen.

Het CMO zet zich op diverse terreinen in voor de Nederlandse moslimgemeenschap en maakt zich sterk voor de respectvolle interreligieuze dialoog en actieve burgerparticipatie.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Koninginnegracht 63 in Den Haag
Postadres: Postbus 85518, 2508 CE Den Haag
Website: www.cmoweb.nl
Contactpersoon: ?
Tel.: 070 3028224
E-mail: info@contactorgaanmoslimsenoverheid

Nog geen reactie — begin het gesprek.