Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) is een theologisch onderzoeksinstituut. Het werd in 1988 opgericht door de Nederlandse Dominicanen. Het DSTS levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een eigentijdse theologie in de Europese context. Het richt zich op een in religie en zingevingsvragen geïnteresseerd publiek.

Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) is een theologisch onderzoeksinstituut. Het werd in 1988 opgericht door de Nederlandse Dominicanen. Het DSTS levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een eigentijdse theologie in de Europese context. Het richt zich op een in religie en zingevingsvragen geïnteresseerd publiek.

Elke vier jaar wordt een onderzoeksproject vastgesteld. De vruchten daarvan worden gepubliceerd in boeken, op studiedagen, en in andere publicaties en lezingen. Voor 2004-2008 is een onderzoeksproject geconcentreerd rondom het thema ‘De transformatie van religieuze identiteit. Culturele en religieuze verscheidenheid als uitdaging aan de christelijke theologie’. In dit project wordt de vraag gesteld naar de veranderende gedaante van religieuze identiteit te midden van een post- of laatmoderne samenleving. De christelijke identiteit wordt in de West-Europese context uitgedaagd door de pluraliteit in levensbeschouwelijk, cultureel en religieus opzicht. Bestaat er nog zoiets als christelijke identiteit en zo ja, hoe moeten we haar opvatten? Deze benadering thematiseert de christelijke identiteit uitdrukkelijk in verband met de ander/het andere (of de uitsluiting ervan) en met de vraag naar ‘het goede leven voor allen’. Met name interreligieuze en postkoloniale vraagstukken staan hoog op de agenda.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Nieuwe Herengracht 18 in Amsterdam
Postadres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam
Website: www.dsts.nl
Contactpersoon: Mevr. Manuela Kalsky
Tel.: 020 6235721
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.