Het Domincanenklooster Huissen wil – gedragen door de Dominicaanse traditie – mensen een tijdelijk onderdak bieden waar zij kunnen toekomen aan bewustwording, bezieling en maatschappelijke oriëntatie. Op deze wijze wil het Dominicanenklooster Huissen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en aan barmhartigheid en gerechtigheid in onze samenleving.

Binnen de Dominicaanse traditie zijn de volgende oriëntaties richtinggevend:
• zoeken naar echtheid, groeien in wijsheid en het ontwikkelen van de gave van onderscheid.
• zoeken naar God.
• bijdragen aan het vrij worden van mensen.
• streven naar gelijkwaardigheid tussen mensen, met bijzondere aandacht voor mensen die niet tot hun recht komen.

In haar dienstverlening streeft het Dominicanenklooster Huissen het volgende na:
• een hoge mate van gasttevredenheid: enthousiaste gasten is het doel.
• een uitstekende kwaliteit te bieden: optimaliseren van kwaliteit is een passie.
• één van de toonaangevende instellingen in Nederland op het gebied van levensbeschouwelijk vormingswerk te zijn.
• één van de speerpunten te zijn in het beleid van de dominicanen in Nederland.
• winst te maken waar het kan, principes te hanteren waar het moet.
• een goede werkgever te zijn die zin- en vreugdevolle arbeid aanbied.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Stadsdam 1 in Huissen
Postadres: Postbus 59, 6850 AB Huissen
Website: www.kloosterhuissen.nl
Contactpersoon: Mevr. Martina Heinrichs
Tel.: 026 3264422
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.