Echte Welvaart biedt de gelegenheid om achter de waan van de dag te kijken. We nodigen mensen uit om hun persoonlijke drijfveren te verbinden aan duurzaamheid, maatschappelijk betrokken ondernemen en kwaliteit van werken en leven. Religie en levensbeschouwing kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Op verrassende, creatieve en doelgerichte wijze helpen we inspiratie te vertalen naar praktische keuzes. In persoonlijk dagelijks handelen en in de ontwikkeling van beleid en van organisaties. Echte Welvaart biedt een ervaring die wérkt.

Organisaties waarmee wij samenwerk(t)en zijn bijvoorbeeld: ING Bank, ministeries VROM, BZK, LNV, de WUR, provincies, Nuon, Pentascope en Vitae.

Echte Welvaart is voor mensen die er aan herinnerd willen worden dat ‘echte welvaart’ bestaat.

Contactinformatie:
Postadres: Postbus 1368, 3500 BJ Utrecht
Website: www.echtewelvaart.nl
Contactpersoon: Mevr. Rosa Lucassen
Tel.: 06 40060464
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.