Evangelie & Moslims bouwt aan respectvolle relaties tussen christenen en moslims. Dat betekent dat we niet meegaan in een beweging waarin moslims als zondebok fungeren voor allerlei spanningen in Nederland. Moslims zijn net als anderen geschapen naar Gods beeld en daarom van grote waarde voor God. Zo willen wij hen als christenen dan ook zien. In een samenleving waarin de polarisatie tussen moslims en niet-moslims is toegenomen, willen we dat met nadruk stellen.

Het lijden en offer van Christus voor ons, vraagt toewijding en overgave van ons. Voor de waarheid over God en ons die in Jezus Christus openbaar is geworden, hebben wij een passie. Gehoorzaam aan de opdracht van Jezus willen wij ons eraan toewijden om als christelijke gemeenschap in de ontmoeting met moslims in woord en daad te laten zien dat Hij het waard is dat we Hem volgen als Redder en Heer.

Contactinformatie:
Postadres: Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort
Website: www.evangelie-moslims.nl
Contactpersoon: Dhr. Herman Takken
Tel.: 033 4659290
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.