Iedere eerste dinsdag van de maand kunnen belangstellenden in het Filosofisch Café Nijmegen terecht voor een stevig staaltje hersengymnastiek. Tijdens deze avonden filosoferen publiek en gastsprekers op een toegankelijke manier over vragen die in de samenleving spelen.

De filosofische cafés worden georganiseerd door een redactie bestaande uit filosofen, studenten en wetenschappelijk medewerkers van de Faculteit der Filosofie.

Redactieleden: Marcel Becker, Claudia de Bekker, Bernice Breuer, Bianca Janssen-Groesbeek, Rob van Raay, Jantien Beuman en Tim Houwen.

Het Filosofisch Café Nijmegen is een initiatief van de Stichting Filosofie & Maatschappij. De stichting is eind 2005 opgericht door Elianne Muller en Claudia de Bekker en stelt zichzelf ten doel:
“Het dichten van kloven tussen de academische filosofie en de vragen van een breder, niet-academisch geschoold publiek, om zodoende recht te doen aan die beide polen en om te laten zien dat filosoferen zowel zwaar als luchtig kan zijn – maar altijd relevant voor individu en samenleving; Het organiseren van filosofische activiteiten – te weten die activiteiten waarbinnen daadwerkelijk gefilosofeerd wordt en die als zodanig tot doel hebben belangstelling voor filosofische denkbeelden en denkwijzen te stimuleren voor een breed publiek.”

Contactinformatie:
Website: www.filosofisch-cafe.nl
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.