De Focolarebeweging is een van de tientallen kerkelijke bewegingen die in de afgelopen decennia is ontstaan binnen de katholieke kerk. Sinds 1962 is zij erkend door de katholieke kerk. Deze kerkelijke bewegingen worden ook wel ‘lekenbewegingen’ genoemd, aangezien ze vaak zijn begonnen door leken.

Ontstaan
Dat geldt ook voor de Focolarebeweging, ontstaan in de Noord-Italiaanse stad Trente in 1943. Tijdens de veelvuldige bombardementen van de oorlog bracht de bevolking lange uren door in de schuilkelders. Zo ook een groep meisjes onder wie Chiara Lubich. Toen zij tijdens die donkere uren bij kaarslicht het evangelie ter hand namen, drong met kracht het besef door dat ze het evangelie konden léven. Zij legden zich met grote radicaliteit toe op het concreet beleven van telkens een zin uit de bijbel.

Mogen allen één zijn
Een passage van Johannes sprak hen bijzonder aan. ‘Vader, mogen allen een zijn’ (Joh. 17,21). Zonder dat dit voorzien was, ontstond er een beweging met een eigen spiritualiteit die ‘gemeenschap’, ‘eenheid’ en ‘dialoog’ als kernwoorden heeft.

Vuurhaard
De mensen uit Trente noemde de beginnende beweging ‘Focolare’, wat ‘vuurhaard’ betekent, de plaats waar men de weldaad van het samenzijn ervaart en waar de ervaringen van alledag worden uitgewisseld. Tot op de dag van vandaag is het leven van het Woord en het delen van de ervaringen een levende praktijk binnen de Focolarebeweging.

Doel
Geheel in lijn met het Tweede Vaticaans Concilie is het doel van de Focolarebeweging bij te dragen aan eenheid, broederschap en dialoog, zowel in de onderlinge verhoudingen van gezin, werk en school, alsook op kerkelijk en maatschappelijk gebied. Kenmerkend is dan ook de inzet voor de volgende dialogen:
– binnen de rooms-katholieke kerk
– met christenen van alle denominaties
– met gelovigen van andere godsdiensten
– met mensen zonder gelovige overtuiging

Verspreiding
Na de oorlog verspreidde de Focolarebeweging zich in heel Italië, en sinds het einde van de jaren ’50 in verschillende landen van Europa. Momenteel is de Focolarebeweging een wereldwijde beweging met meer dan twee miljoen aanhangers.

Structuur
De Focolarebeweging bestaat uit 141.400 leden en 2.115.000 sympathisanten. De leden maken deel uit van de 22 verschillende geledingen van de beweging: o.a. gezinnen, jongeren, kinderen, priesters, volwassenen. Geografisch is de beweging verdeeld in 90 regio’s (zones). Het wereldcentrum is gevestigd in Rocca di Papa nabij Rome. De beweging kent een tweehoofdige leiding van een (vrouwelijke) presidente en een (mannelijke) co-president. Zij worden terzijde gestaan door een raad, samengesteld uit verantwoordelijken van de verschillende geledingen, aandachtsgebieden en regio’s. De vaste steunpunten van de beweging in de vele landen wordt gevormd door focolares, kleine leefgemeenschappen van 4 tot 6 mannen of vrouwen. Daaromheen is er de veel grotere gemeenschap van gezinnen, jongeren en anderen.

Contactinformatie:
Postadres (afdeling Utrecht): Groenedijk 18, 3454 PC De Meern
Website: www.focolare.nl
Tel.: 030 2640202
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.