De bevordering van een cultuur van vrede en actieve geweldloosheid is het doel van de Rotterdamse stichting Huis van Erasmus. Op deze wijze wil de stichting bijdragen aan een vreedzame en rechtvaardige wereld en aan een cultuur van kosmopolitisch burgerschap met ruimte en respect voor de medemens.

Onafhankelijk van een politieke en/of religieuze overtuiging wil zij een concrete, hedendaagse invulling geven aan het gedachtegoed van Erasmus, gebaseerd op universele en humanistische waarden.

Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en om van anderen te leren. Het zijn precies die vaardigheden die noodzakelijk zijn om de hedendaagse, multiculturele samenleving leefbaar te houden. Erasmus sprak 500 jaar geleden al van kosmopolitisme, tolerantie, vrede en geweldloosheid. Zijn idealen zijn allerminst vergeten en nog steeds actueel en worden daarom uitgedragen door ‘Huis van Erasmus’!

Contactinformatie:
Bezoekadres: Bergweg 279-B in Rotterdam
Postadres: Bergweg 279-B, 3037 EM Rotterdam
Website: www.huisvanerasmus.nl
Contactpersoon: onbekend
Tel.: 010 2439496
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.