Het Humanistisch Verbond is een vereniging die staat voor meer humaniteit in de samenleving. ‘Zelf denken samen leven’ is het uitgangspunt: iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen maar heeft ook verantwoordelijkheid voor de omgeving en voor anderen. Het Verbond maakt zich sterk voor waarden als zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid.

Organisatie en samenwerkingspartners
Het Humanistisch Verbond bestaat uit 41 afdelingen, verspreid over het land. De afdelingen organiseren cursussen, lezingen, gespreksgroepen en themabijeenkomsten. Via het Humanistisch Verbond worden humanistische diensten aangeboden, zoals spreken bij uitvaarten, humanistisch geestelijke verzorging en relatieviering. Het Humanistisch Verbond maakt deel uit van de van de koepelorganisatie van humanistische organisatie, de Humanistische Alliantie.

Nieuwe koers
Het Humanistisch Verbond heeft in 2005 voor zichzelf een nieuwe koers uitgezet waarin twee kerntaken zijn geformuleerd. De eerste kerntaak is het actief naar buiten brengen van humanistische perspectieven op maatschappelijke, actuele en persoonlijke vragen die de maatschappelijke discussie stimuleren en voeden. De tweede kerntaak is het versterken en profileren van de humanistische diensten: geestelijke verzorging in de zorg, bij justitie en defensie, uitvaartbegeleiding, relatieviering en humanistisch vormingsonderwijs.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Weteringschans 259 in Amsterdam
Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam
Website: www.humanistischverbond.nl
Contactpersoon: onbekend
Tel.: 020 5219000
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.