IHSAN is een islamitisch instituut voor maatschappelijk activeringswerk en wil de betrokkenheid van de moslimgemeenschappen in Nederland bij maatschappelijke kwesties bevorderen en hun inzet daarvoor vergroten.

In haar maatschappelijk activeringswerk bevordert en ondersteunt IHSAN de inzet vanuit de islamitische gemeenschap, gericht op zorg voor elkaar en op de kwetsbaren in de samenleving. Daarbij wordt aangesloten bij waarden en normen rond sociaal denken en handelen uit het islamitisch gedachtegoed, met het accent op saamhorigheid, het goede handelen en rechtvaardigheid.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Dr. Cuyperslaan 51 in  Eindhoven
Postadres: Dr. Cuyperslaan 51, 5622 MA Eindhoven
Website: www.ihsannet.nl
Contactpersoon: Dhr. Hasan Yar
Tel.: 040 2961455
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.