Initiatives of Change is een wereldwijd voor ieder toegankelijk netwerk van mensen van verschillende levensovertuigingen met als gemeenschappelijk doel zich in te zetten voor een betere wereld. Zij proberen in hun leven ruimte te maken voor stilte en zich te oriënteren op morele waarden als eerlijkheid, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en liefde. Geloof is voor velen de inspiratie bron.

Initiatives of Change daagt een ieder uit pionier te zijn voor een positieve verandering in de samenleving, te beginnen in hun eigen leven.

Initiatives of Change is begonnen onder de naam Oxfordgroep in de dertiger jaren van de 20ste eeuw. In het interbellum groeide de Oxfordgroep uit tot een sociale beweging, die voor heel veel mensen een vernieuwing op het persoonlijk vlak heeft betekend. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog ontstond de naam Morele Herbewapening. Terwijl overal driftig militair herbewapend werd, ontmoette de oproep tot morele en geestelijke herbewapening veel weerklank. Iedereen wilde liever vrede dan oorlog en wellicht zou een massale morele en geestelijke vernieuwing een oorlog kunnen voorkomen. Na de oorlog heeft Morele Herbewapening o.a. bijgedragen aan de opbouw van een verenigd Europa door voormalige vijanden bij elkaar te brengen. Het werk van ‘bruggen bouwen’ op alle continenten is altijd één van de kerntaken geweest. Het internationale conferentiecentrum te Caux, Zwitserland, speelt daarbij een belangrijke rol.

In de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw ontstonden vanuit de inspiratiebron van Morele Herbewapening tal van initiatieven die tot doel hadden antwoord te geven op een specifieke uitdaging. Deze initiatieven ontwikkelden zich tot internationale programma’s, die gingen opereren onder een eigen naam, die direct verband hield met het specifieke doel. Deze programma’s werken nauw samen met andere organisaties die vergelijkbare doelen nastreven.
Aan het eind van het vorige millennium bleek de tijd rijp voor een volgende naamsverandering. Na intensief internationaal overleg werd in 2001 gekozen voor Initiatives of Change. In Nederland is besloten de Engelse naam te gebruiken met een Nederlands onderschrift: Verandering: persoonlijk, wereldwijd.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Amaliastraat 10 in Den Haag
Postadres: Amaliastraat 10, 2514 JC Den Haag
Website: www.iofc.nl
Contactpersoon: Mevr. Laura Reijnders
Tel.: 070 3643591
E-mail: zie http://www.iofc.nl/email/8215/field_email

Nog geen reactie — begin het gesprek.