De International Association for Religious Freedom, opgericht in 1900 te Boston (USA), is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor een vrije ontwikkeling van godsdienst en geloof. Zij wil een vrije, eerlijke en kritische beleving van de eigen godsdienstige tradities bevorderen. Zij staat een geloof voor dat niet onderdrukt maar juist bevrijdt. Zij komt op voor gewetensvrijheid en de vrije expressie.

De IARF stelt zich ten doel de bevordering van het wederzijds, de dialoog en de bereidheid om van elkaars verschillende religieuze tradities te leren. Zij wil een gemeenschap stichten van aanhangers van verschillende religies die elkaar willen ontmoeten en willen samenwerken.

Ten aanzien van:
– godsdienst/religie wil de IARF gelegenheid scheppen tot dialoog en het delen in elkaars godsdienstige gebruiken, om zo tot een diepere en rijkere geloofsbeleving te komen en zich spiritueel te ontwikkelen, individueel en als geloofsgemeenschap;
– cultuur wil de IARF interculturele ontwikkelingen tot stand brengen door het organiseren van congressen, regionale bijeenkomsten, ontmoetingen van jeugdigen en door het scheppen van andere mogelijkheden om met diverse culturele tradities in aanraking te komen;
– studie wil de IARF mogelijkheden scheppen, die kunnen leiden tot beter begrip van de uiteenlopende culturele en religieuze tradities, en wel door het houden van conferenties, het doen verschijnen van publicaties en stimuleren van onderzoek naar de aard en de geschiedenis van geloofstradities;
Рorganisatie en co̦rdinatie wil de IARF haar ledengroepen met raad en daad terzijde staan, o.a. door activiteiten op elkaar af te stemmen en door het verschaffen van documentatie.

Om de drie jaar houdt de IARF een wereldcongres met workshops, vieringen, kennismakingen met het ontvangende land, voordrachten enz. In 2010 werd het congres gehouden in Kochi, Kerala, India. Wereldwijd zijn ongeveer 70 religieuze groeperingen zijn bij de IARF aangesloten.

Contactinformatie:
Postadres: Meidoornpad 95, 3732 VS De Bilt
Website: http://iarf.net/nlg
Contactpersoon: Mevr. Annelies Trenning (secretaris IARF Nederland)
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.