Het Interreligieus Beraad is een landelijk steunpunt voor mensen die gericht zijn op de dialoog tussen de religies en levensbeschouwingen.

Het IB is op 1 november 1997 opgericht op initiatief van The International Association for Religious Freedom (IARF), Stichting Interreligio, Spiritueel Café Nederland (SCN) en de World Conference on Religion and Peace (WCRP). Op 6 november 2009 is het IB een stichting geworden, die de naam draagt van Stichting Nederlands Steunpunt Interreligieuze en Interlevensbeschouwelijke Dialoog, afgekort Stichting NSID.

Het doel is om een goede onderlinge verstandhouding tussen de religies en levensbeschouwingen te bevorderen en daarmee de kwaliteit van het gesprek op alle niveaus van de samenleving te vergroten.

De deelnemers aan activiteiten georganiseerd door het IB zijn in grote lijnen terug te brengen tot drie groepen: interreligieuze organisaties, religieuze organisaties en lokale platforms en raden voor levensbeschouwing en religie. Iedere groepering vraagt om een specifiek aanbod en daarom worden de activiteiten daarop afgestemd. Jaarlijks is er ook een symposium voor alle belangstellenden.

Op een informele manier wisselen we informatie uit, bespreken we onderwerpen die de deelnemers aangaan en delen we ervaringen, zonder last en ruggespraak. En niet in de laatste plaats, steunen, stimuleren en inspireren wij elkaar in het werk.

Contactinformatie:
Contactpersoon: mevr. Anneke Tan
E-mail: [email protected]
Website: www.interreligieus.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.