Op dinsdag 29 november 2005 hebben diverse religieuze gemeenschappen in het gemeentehuis van De Ronde Venen een intentieverklaring ondertekend. Hiermee is het Interreligieus platform in De Ronde Venen opgericht.

Vanuit verschillende religieuze gemeenschappen in De Ronde Venen was er behoefte aan meer contact met elkaar. Tegelijkertijd zocht de gemeente De Ronde Venen naar meer contact met de religieuze gemeenschappen. De diverse partijen hebben elkaar gevonden door een interreligieus platform op te richten in De Ronde Venen. De gemeente is geen deelnemer van het platform, maar heeft meegeholpen aan de totstandkoming hiervan. Met het platform heeft de gemeente een aanspreekpunt en gesprekspartner voor onderwerpen waarbij religieuze groeperingen zijn betrokken.

De heer C. Burger, één van de initiatiefnemers, gaf in zijn toespraak een toelichting op de doelstelling van het platform: “Het Interreligieus Platform De Ronde Venen wil de diverse religieuze groeperingen in onze gemeente met elkaar in contact brengen, waardoor het ‘vreemd-zijn-voor-elkaar’ omgebogen wordt tot een ‘kennen van elkaar’, met respect als uitgangspunt. Het platform wil onjuiste beeldvorming van elkaar tegengaan en zonodig een appel doen op onze plaatselijke samenleving om de religieuze groeperingen met respect te bejegenen.”

Het platform is een soort netwerk dat, wanneer nodig, bij een incident snel gemobiliseerd kan worden en namens de deelnemers een signaal af kan geven. Dat signaal zou dan moeten gaan over de manier waarop religieuze gemeenschappen in De Ronde Venen op een vreedzame en respectvolle manier met elkaar willen samenleven en omgaan. Om dit te kunnen moet je niet vreemd zijn voor elkaar. Daarom wil het platform ook een netwerk zijn dat door middel van activiteiten elkaar beter leert kennen.

De bedoeling is een zo breed mogelijk platform waarin alle religieuze groeperingen uit De Ronde Venen zijn vertegenwoordigd. Op dit moment nemen de volgende groeperingen deel aan het platform:

 • Gereformeerde Kerk Wilnis
 • Gereformeerde Kerk Mijdrecht e.o. (vrijgemaakt)
 • Nederlands Hervormde Gemeente
 • Gereformeerde Kerk van Vinkeveen en Waverveen
 • Evangelische Gemeente CAMA Parousia DRV
 • Protestantse Kerk in Ned. De Rank (geref.) Kerk)
 • Evangelie Gemeente De Ronde Venen
 • Christelijke Gereformeerde Kerk Mijdrecht
 • Stichting Hakyol
 • Stichting Maghariba
 • Hervormde Gemeente Waverveen
 • Gereformeerde Gemeente
 • Hervormde Gemeente Vinkeveen
 • Hervormde Gemeente van Wilnis

Contactinformatie:
Contactpersoon: dhr. C. Burger
Postadres: Prinses Beatrixlaan 8, 3641 GM Mijdrecht
Tel.: 0297 274042

Nog geen reactie — begin het gesprek.