Jong HV, voluit Jong Humanistisch Verbond, is de jongerentak van het Humanistisch Verbond. Wij organiseren weekenden, gespreksgroepen en diverse andere activiteiten voor jonge mensen. Binnen Jong HV houden jongeren zich bezig met vragen over hoe ze in het leven willen staan zonder zich daarbij (automatisch) te beroepen op een God of een hogere macht. Humanisten zetten immers de mens zelf centraal.

Het humanisme is een vrijzinnige levensovertuiging waarin de mens wordt gezien als autonoom en sociaal wezen, dat het eigen leven tot zinvol geheel kan maken en kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het bestaan van anderen. Het doel van Jong HV is het zich verdiepen in onderwerpen, waarbij niet alleen informatieuitwisseling en meningsvorming, maar ook persoonlijke ervaringen en gevoelens een rol spelen. Binnen Jong HV zie je veel verschillende meningen en ideeën maar de overeenkomst is dat mensen die verschillen van elkaar accepteren en hier met elkaar over praten.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Weteringschans 259 in Amsterdam
Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam
Website: www.jonghv.nl
Contactpersoon: onbekend
Tel.: 020 5219045
E-mail: [email protected]

 

Nog geen reactie — begin het gesprek.