Het Joods Marokkaans Netwerk is een initiatief van Joodse en Marokkaanse Amsterdammers. De deelnemers hebben elkaar in 2004 en 2005 enkele malen gesproken, onder het voorzitterschap van burgemeester Job Cohen. Op enkele uitzonderingen na, kenden zij elkaar niet of nauwelijks. De gesprekken waren intens en openhartig.

Een gevoelig thema als het Midden-Oosten conflict werd niet uit de weg gegaan. De betrokkenheid bij dit complexe vraagstuk is voor alle betrokkenen groot. Maar hoewel de invalshoeken en meningen met name bij dit vraagstuk uiteen kunnen lopen, was er iets sterkers dat hen bond en aan tafel hield, namelijk de overtuiging dat zij in de eerste plaats burgers van Amsterdam zijn en geen enkele vorm van discriminatie toestaan.

Contactinformatie:
Postadres: onbekend
Website: www.jmna.nl
E-mail: http://www.jmna.nl/index.php?s=&nav=static&pagina=Contact

Nog geen reactie — begin het gesprek.