Het Kaski is één van de oudste sociaal-wetenschappelijke instituten van ons land. De medewerkers van het Kaski zijn experts wat betreft de godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving, alsook wat betreft algemeen-maatschappelijke processen zoals individualisering, toenemende mobiliteit en culturele pluriformiteit.

In veel onderzoeksprojecten gaat het er om deze ontwikkelingen te vertalen naar het beleid van kerken, identiteitsgebonden organisaties en overheden. Vele onderzoeken monden uit in directe beleidsadvisering.

Onderzoek en advies van het Kaski helpen onze opdrachtgevers bij:
– verhelderen van problemen, vraagstukken en ontwikkelingen;
– het verzamelen van beleidsinformatie;
– verkennen van potentiële markten en het positioneren van de eigen organisatie op die markt;
– evaluatie van beleid;
– peilen van meningen en opinies over thema’s;
– verzamelen en analyse van data, inclusief analyse van voorradige data.

Onderzoek moet concreet zijn: het moet antwoorden geven op vragen die u heeft en adviezen opleveren waar u mee verder kunt. Het Kaski combineert ervaring en methodologische kennis van onderzoek, met kennis van ontwikkelingen op het gebied van religie en samenleving. Dat resulteert in onderzoek waar u wat aan heeft!

Het Kaski heeft sinds 1995 een samenwerkingsverband met de Radboud Universiteit Nijmegen. De theorieën en methoden waarmee gewerkt wordt zijn steeds in overeenstemming met de meest recente sociaal-wetenschappelijke inzichten.

Tegelijk is het Kaski een zelfstandig, klein instituut. Daardoor staan opdrachtgevers steeds direct in contact met Kaski-onderzoekers en -adviseurs, zodat de samenwerking flexibel en efficiënt verloopt.
Het Kaski werkt met een select aantal deskundigen, die diverse disciplines en specialisaties inbrengen. (Zie ook medewerkers)

Het Kaski is lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO). Het instituut werkt op non-profit basis.

Het Kaski is ervaren op het gebied van verschillende onderzoekstechnieken. Al naar gelang de vragen en het doel van het onderzoek zetten we (groeps)interviews in, versturen we vragenlijst, of zetten online onderzoek op. Het Kaski ontwikkelde een interactief onderzoeksforum voor kwalitatief onderzoek, waar via gestuurde reflectie standpunten en meningen kunnen worden verdiept en onderzocht.

De vormen van onderzoek dat het Kaski uitvoert zijn: evaluatie onderzoek, beleidsonderzoek, opinieonderzoek, marktonderzoek, positioneringsonderzoek, onderzoek naar vragen rondom identiteit, secundaire analyse en quickscan.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Toernooiveld 5 in Nijmegen
Postadres:  Postbus 6656, 6503 GD Nijmegen
Website: www.ru.nl/kaski
Contactpersoon: Mevr. Sylvia Grevel
Tel.: 024 3653531
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.