Het is geen nieuws dat onze samenleving een grote diversiteit aan culturen en religies kent. Er lijkt een voortdurende spanning voelbaar tussen de neiging van diverse groeperingen om zich in zichzelf terug te trekken, en de wens om in onderlinge dialoog meer begrip en respect te creëren. We kunnen er niet omheen dat een ‘wij-zij’ denken niet vreemd is aan onze samenleving.

Daarbij hebben we ook te maken met de instroom van asielzoekers en de ruimte die hen gegeven of geweigerd wordt in Nederland. Het KCWO is ervan overtuigd dat daadwerkelijke ontmoeting tussen mensen van allerlei slag het vreedzaam samenleven met elkaar bevordert. We ondersteunen initiatieven die helpen vooroordelen uit de weg te ruimen en die de ander als mens tot zijn recht laten komen.

In dit verband ondersteunt het KCWO Raden en Platforms voor Religies en Levensbeschouwingen in Enschede, Hengelo en Zwolle, het Provinciaal Platform Op de Vlucht, Dialooginitiatieven op provinciaal niveau en plaatselijk en de werkgroep ’21 maart’ in Zwolle. Ook geven we ondersteuning aan de Islamitische instelling voor maatschappelijk activeringswerk (IMAO).

Nog geen reactie — begin het gesprek.