De CID is de afdeling binnen de Rooms-Katholieke kerk in Nederland die zich op landelijk niveau bezighoudt met de interreligieuze dialoog. Dat gebeurt op een aantal manieren. Zo worden er elk jaar interreligieuze activiteiten (studiedagen, cursussen, etc.) georganiseerd, zijn er contacten met andere religieuze organisaties, worden publicaties uitgegeven, etc.

Bij de CID heeft men veel kennis en bijna 30 jaar ervaring op het brede terrein van de interreligieuze dialoog in Nederland. Voor vragen en/of opmerkingen op interreligies terrein, kun je hier dus terecht. Ook kan het CID eventueel personen en organisaties helpen bij het organiseren van activiteiten.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Biltstraat 121 in Utrecht
Postadres: Postbus 13049, 3507 LA Utrecht
Website: www.katholieknederland.nl
Contactpersoon: Dhr. Berry van Oers
Tel.: 030 2326936
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.