Kerk en Vrede is van alle tijden. Oorlog is nooit legitiem. Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich binnen en buiten de kerken inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Ze werd opgericht in 1924 en is daarmee de oudste nog steeds bestaande vredesorganisatie in Nederland.

Kerk en Vrede gelooft dat het onjuist en onverantwoord is om te geloven in en te vertrouwen op geweld. Elke poging tot (religieuze of ethische) rechtvaardiging van militair geweld en de voorbereiding ervan, verhindert het werken aan wezenlijke verzoening waartoe gelovigen en religieuze instellingen zijn geroepen.

Kerk en Vrede gelooft daarom dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Een weg die lang geleden begon bij de profeten van Israël en de volgelingen van Jezus. Een weg die bewandeld werd en wordt door mensen als Gandhi, Martin Luther King, Aung Suu Kyi en talloze anderen van wie we de namen niet kennen.

Kerk en Vrede ziet als haar ‘unique sellingpoint’ het verspreiden van een ronduit pacifistische visie op de wereld van nu. Oorlog en geweld zijn geen middelen om conflicten mee op te lossen. Dat is onze onmisbare bijdrage aan de cultuur van onze wereld, waarin de salonfähigkeit van gewapend ingrijpen en ander geweld juist toenemen.

Bij Kerk en Vrede hebben de verschillende activiteiten allemaal iets te maken met de traditie van Christelijk Pacifisme. Er zijn activiteiten die het hart raken van de Kerk: eredienst, theologie, exegese.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Obrechtstraat 43 in Utrecht
Postadres: Postbus 1528, 3500 BM Utrecht
Website: www.kerkenvrede.nl
Contactpersoon: Mevr. Janneke Stegeman
Tel.: 030 2316666
E-mail: [email protected]

Nog geen reactie — begin het gesprek.