Namens de religieuzen ondersteunt de commissie Projecten in Nederland (PIN) projecten die passen bij de inspiratie van de religieuzen. Maar dat betekent niet dat we alleen geld geven aan ‘gelovige’ projecten. Veel van ‘onze’ projecten hebben zelfs niets met de kerk te maken. Het betekent wel dat we zoeken naar projecten met een inspiratie die religieuzen herkennen. Simpel gezegd: PIN betaalt mee aan projecten die religieuzen hadden kunnen aanpakken.

Vernieuwende projecten
De commissie PIN beoordeelt aanvragen voor subsidie. We sluiten aan bij de manier waarop religieuzen zelf steeds hebben gewerkt op allerlei plaatsen in de samenleving. En we zoeken naar vernieuwende projecten die de samenleving van vandaag beter helpen maken.

Ons doel daarbij is eenvoudig: in het voetspoor van duizenden Nederlandse zusters, broeders en paters wil PIN helpen goed te doen in onze samenleving, met speciale aandacht voor de kwetsbaarste mensen.

De organisatie en procedure
In het verleden kregen afzonderlijke religieuze instituten in Nederland verzoeken om financiële steun. Maar er kwamen zo veel aanvragen, dat de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) in 1976 de commissie PIN oprichtte. Deze commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de religieuzen, behandelt de aanvragen voor subsidie.

Op deze website kunt u lezen wat onze criteria zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. Als u denkt binnen de criteria te vallen, kunt u per brief een aanvraag indienen. U krijgt dan per ommegaande een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Om zo veel mogelijk geld over te houden voor goede projecten, werken we met een kleine staf. Daarom moeten we strikte regels hanteren voor de verwerking van de vele aanvragen. Wij nemen alleen schriftelijke aanvragen voor ondersteuning van projecten in behandeling. Eventuele nadere uitleg van de beslissing van de commissie wordt eveneens alleen schriftelijk gegeven. We hopen dat u daar begrip voor hebt.

De geschiedenis
Religieuzen in Nederland hebben een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit van onze samenleving. In tijden van grote armoede richtten zusters, broeders (of fraters) en paters talloze scholen, ziekenhuizen, buurthuizen, welzijnsinstellingen en ook verenigingen in ons land op. Velen van hen wijdden er hun hele leven aan.

Voor wie kwetsbaar is
Ook vandaag zijn er, ondanks onze welvaart, nog veel mensen die het niet op hun eentje redden. En gelukkig zijn er ook vandaag nog veel mensen die zich inzetten voor wie klein en kwetsbaar is: voor kinderen, zieken, bejaarden, vreemdelingen, vluchtelingen, vrouwen in achterstandssituaties, verslaafden, daklozen, gehandicapten, gevangenen. Meestal zijn het echter geen religieuzen meer, want die zijn in Nederland sterk vergrijsd.

Licht in de wereld
Religieuzen werden en worden geïnspireerd door Jezus Christus, die ons uitnodigt om licht in de wereld te brengen, vooral waar het donker is. Nog steeds dragen religieuzen bij aan een betere wereld. Niet meer door zelf nieuwe projecten te beginnen, maar door anderen financieel te ondersteunen. Die anderen zijn als het ware hun ‘opvolgers’ – misschien niet vanuit hetzelfde geloof, maar wel vanuit eenzelfde betrokkenheid bij mensen, en een gedeeld verlangen naar een wereld van vrede en recht voor iedereen.

Nog geen reactie — begin het gesprek.